Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Bram Kragtwijk. Van opbouwwerker naar bewonersondersteuner en community builder.

‘What’s in a name?’Bram hecht aan de toevoeging ‘community builder’ naast sociaal werker, zoals het op zijn kaartje en in zijn email staat. Het welzijnswerk verandert voortdurend. Bram, als ‘oude rot in het vak’ heeft het allemaal meegemaakt en doet het werk met net zoveel plezier als 35 jaar geleden, toen hij begon in de Schilderswijk. Wat Bram doet is geen 1 op 1 hulpverlening: Het gaat om groepen bewoners die steun kunnen gebruiken om problemen in de buurt aan te pakken of om samen activiteiten te ontwikkelen.

Wat doet een community builder precies?

Bram geeft een voorbeeld: “In een straat kunnen bewoners het niet goed met elkaar vinden, de buurt bestaat uit grote en dure koopwoningen en uit sociale huurwoningen. De wrijvingen leiden vervelende situaties. Een paar bewoners trekken aan de bel.”
Bram en zijn collega gingen in gesprek met bewoners. “Wat is er aan de hand? Wat willen bewoners? Hoe willen ze ‘samen wonen’ en wat willen ze daarvoor doen? Met dat verhaal nodigden we de bewoners uit om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe denken ze zelf om eruit te komen met elkaar? Sinds dat gesprek draait er een heel divers samengestelde bewonersorganisatie, een organisatie die laat zien dat het kan, samen in één wijk.”

Het gaat vooral om aandacht

In de genoemde situatie werd Bram ingeschakeld toen er al problemen waren. Liever is hij dat vóór, en dat kan door veel op straat te zijn, bewoners en organisaties te kennen en vooral aandacht te hebben voor mensen. “Want daar draait het uiteindelijk om. Dat is door de jaren heen niet veranderd.” Er is nog meer niet veranderd: “Nog steeds is er armoede, portiekwoningen zijn nog steeds klein, en in delen van de wijk is nog steeds sprake van drugsoverlast. De onmacht is niet veranderd, het geluid wel.”

Waar vinden we hem?

De gebaren zijn groot, vanuit het kantoortje in de Regenvalk wijst Bram alle kanten op. Na wat gezoek naar straten en oost, west, noord, zuid is het duidelijk: hij is vooral te vinden in ReVa Zuid. Met veel plezier ziet hij dat er meer door en voor de hele wijk gebeurt. Moeiteloos noemt hij een tiental activiteiten op, van Het Circus tot de ontvangst van de statushouders, van de muurschilderingen in de Newtonlaanlaatjes tot het nieuwe elan van Klep&Co.

Ruimte voor bewoners

Bram is positief over de inzet van de gemeente, het stadsdeel Segbroek. “De politieke keuze voor een participatiesamenleving vraagt van de gemeente een houding en werkwijze die ruimte geeft aan bewoners en initiatieven ondersteunt.” Bij het stadsdeel ziet hij dat de wil aanwezig is en dat er veel energie gestoken wordt in contacten met bewoners en organisaties in de buurt. “Fantastisch!”. En dan klinkt hij als een tevreden man die met een goed gevoel terugkijkt op meer dan 35 jaar opbouwwerk, waar na de zomer van 2017 een eind aan komt. Want dan gaat hij, met spijt in zijn hart, met pensioen.

Plaats een reactie