Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Versieractie bewonersgroep Regentesselaan

De bewonersgroep Regentesselaan, die opereren onder de titel “Samen weer trots op de Regentesselaan” organiseerde in samenwerking met het Stadsdeelkantoor op woensdag 19 oktober een versieractie van een stervende lindeboom aan de Laan.
Handwerkmateriaal was ingezameld door de bewoners aldaar en een activiteitengroep van ouderenorgansiatie Delftse Weye breide daar een mooie shawl van. De hele stam bedekt: een mooie laatste fase voor deze boom die door een gaslek aldaar ziek geworden is. Bewoners en kinderen vierden dit ritueel gepast. De boom zal in het voorjaar geruimd moeten worden.

De buurtgroep organiseerde al een aantal keren een opruimactie aan de Laan. Vooral de strijd met de hondenpoep vraagt om continue aandacht. Binnenkort worden de oude hekjes in de middenberm opgeruimd, het zand verwijderd en nieuw gras ingezaaid. Eerste stappen naar die gewenste mooie laan in de toekomst.

boomrts2

Foto’s Caspar von Eugen

Plaats een reactie