Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Dag van de Mensenrechten in DC Copernicus

Op zaterdag 10 december 2016 van 14.30 tot 21.30 uur viert de Stichting Africa Life een feestelijke eindejaarsbijeenkomst en tevens de Dag van de Mensenrechten. Mensenrechten zijn er om mensen te beschermen tegen de macht van de staat en tegen alle vormen van onderdrukking in de maatschappij. Het gaat bijvoorbeeld om de vrijheid van meningsuiting.

De Stichting Africa Life (SAL) organiseert dit in samenwerking met het stadsdeel Segbroek Den Haag en onder andere het Interculturele Platform Segbroek. Locatie is het Dienstencentrum Copernicus, Daguerrestraat 16 te Den Haag.

Deze entree voor deze bijeenkomst is gratis, bedoeld voor jong en oud, iedereen in  stadsdeel Segbroek en in onze Haagse samenleving. Ook aanwezig om te praten over mensenrechten in de Haagse samenleving is de wethouder integratie, sociale zaken, werkgelegenheid, wijkaanpak en sport, Rabin Baldewsingh. De presentatie van deze dag is in handen van Marko Fehres.

Naast muziek, dansen en voorlichting over mensenrechten, zijn er lekkere hapjes en een maaltijd. Iedereen is van harte welkom en bij deze uitgenodigd. Voor meer informatie en het programma check: www.africalife.nl

Plaats een reactie