Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Mafuganova

Bewonersgroep MAFUGANOVA Valkenbos is een stichting die tot doel heeft het goede van de wijk Valkenbos (en Regentessekwartier) te behouden en te verbeteren door het slechte aan te pakken. Margreet van Hemert is voorzitter. MAFUGANOVA ( Marconi- straat, Fultonstraat, Galileïstraat, Noorderbeekdwarsstraat en een deel van de Valken-boslaan) is volgens medebestuurslid Henk van Hemert “een typische naam die je niet snel vergeet, omdat je hem nauwelijks kunt uitspreken”.

De stichting heeft zes bestuursleden en probeert samen met bewoners en bewonersgroepen de wijk te verbeteren. Margreet:”Een mooi voorbeeld van onze werkwijze is de aanpak over de onvrede onder de bewoners van de Hendrik van Deventerstraat. Daar hebben 32 bewoners aangegeven dat ze problemen hebben met de nieuwe bestemming van het schoolgebouw, de komst van de imam-opleiding. De parkeerdruk wordt te groot, de straat is te smal en omdat er ook huisvesting (logies en horeca) in komt voor de studenten, wordt de verdichting hier te groot. MAFUGANOVA helpt deze bewoners om op de juiste wijze op de juiste plek bezwaar aan te tekenen. Momenteel (september 2016) loopt er een procedure bij de rechtbank.”

Coffeeshops

Samen met bewoners iets voor elkaar krijgen dat goed is voor de wijk, dat lukt niet altijd. “In ReVa is een overconcentratie aan coffeeshops. Het valt ons op dat bewoners vaak bang zijn om te klagen als het over coffeeshops gaat. Acht coffeeshops in deze wijk!? Ons voorstel zou zijn om in elke wijk van Segbroek één coffeeshop toe te staan. Maximaal. Wijkbewoners merken de overlast bij het parkeren, zij zien hoe jonge kinderen in de verleiding komen, zij zien rond die coffeeshops zaken die slecht zijn voor de wijk. En veel coffeeshops staan in de nabijheid van winkels of scholen. Dan zou je toch een actie verwachten van de gemeente of van de schoolbesturen?”

Weimarstraat

De situatie in de Weimarstraat is verre van ideaal. MAFUGANOVA wil daar meer specialistische winkeltjes en leuke horeca. “In de Weimarstraat zijn veel huisjesmelkers actief: in de benedenpanden zijn achter de winkel vaak meerdere woningen. Zorg dat de winkelier daar met zijn gezin zelf kan wonen! De verdichting in de wijk moeten stoppen, net als het splitsen van woningen.”

Bestemmingsplannen en de Raad van State

Tegen een eerder bestemmingsplannen van de gemeente heeft MAFOGANOVA bezwaren ingediend bij de Raad van State. Die zaak hebben ze gewonnen. “Maar nog steeds worden woningen aan de Weimarstraat en de Regentesselaan gesplitst. De gemeente treedt daar nog niet tegen op!” Maar er is ook lof voor de gemeente: ”Ze luisteren tegenwoordig beter naar ons, ze erkennen ons en wat belangrijk is, ze ondernemen daarna wat vaker actie!”

Plaats een reactie