Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Handhavingsteams

Toezien op een leefbare buurt

Ze zijn inmiddels een bekend verschijnsel op straat, de vrouwen en mannen van de handhavingsteams. Samen met de buurtbewoners beperken zij de overlast of zorgen dat die verdwijnt.

Handhavingsteams zijn actief in de hele stad. Ook stadsdeel Segbroek, waar Regentesse/Valkenboskwartier deel van uitmaakt, heeft een team. En inderdaad, ook in onze wijk hebben we helaas te maken met al de problemen waarmee de teams zich bezig houden: parkeeroverlast, hondenoverlast, afval in de buitenruimte, fietsenoverlast en overlast door drank en horeca. Dat zijn dan ook de zaken die de handhavers hier in de gaten houden.

De aanpak

Foutparkeren wordt strenger aangepakt en illegaal geparkeerde campers, aanhangwagens en wrakken moeten verdwijnen. In straten waar veel hondenpoep wordt gesignaleerd, patrouilleren de handhavers in burgerkleding. De gemeente gaat beter communiceren over ophaaldagen van huis- en grofvuil en handhavers gaan een ‘lik-op-stuk’ beleid voeren bij verkeerd aangeboden huis- en grofvuil. Fietswrakken en soms ook weesfietsen worden verwijderd. De handhavers gaan de 185 (!) horecagelegenheden in onze wijk streng controleren op vergunningen en op het verstrekken van alcohol aan minderjarigen. Alcoholverboden op bepaalde plekken (denk aan De Verademing) zijn niet uitgesloten. Op deze manier willen de handhavers de problematiek aanpakken.

Boa

Bijna alle handhavers zijn Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa). Zij mogen een bekeuring uitschrijven, mensen staande houden, identiteiten controleren en mensen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit. Je herkent de Boa aan het uniform met daarop het Boa-logo en de tekst ‘Handhaving’. Handhavers zonder de Boa-bevoegdheid, zoals parkeercontroleurs, zijn te herkennen aan uniformen met daarop de tekst ‘Toezicht’.

Samen met de buurt

De handhavers willen hun werk nadrukkelijk samen met de buurt doen. Het helpt hen enorm als bewoners overlast melden. Dat kan via www.denhaag.nl/meldingen. Ze gaan ook graag met de bewoners in gesprek over de leefbaarheid in de wijk. Spreek handhavers gerust aan!

Plaats een reactie