Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Bereik in de Wijk: met ondersteuning op eigen kracht verder

Bereik in de Wijk: Biedt uitkomst

In onze buurtkrant staat al sinds enkele afleveringen een advertentie van ‘Bereik in de Wijk’ over hulpverlening aan zelfstandig wonende mensen, die voor een periode ondersteuning nodig hebben. Bereik in de Wijk komt onder andere voort uit een nazorgproject voor sociaal kwetsbare mensen en is uitgegroeid tot een breed inzetbaar team dat ondersteuning biedt op veel leefgebieden, zoals psychiatrie, verslaving, dagbesteding, financiën en huisvesting. Daarnaast bieden we ook forensische begeleiding en ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Tijd om eens een gesprek te voeren met de trajectcoördinator Renske Verhoef. Zij studeerde SPH en Culturele Antropologie en werkte met straatkinderen in Vietnam en Guatemala, was betrokken bij een landhervormingsproject in El Salvador en de re-integratie van kindsoldaten in Colombia. Na deze buitenlandse avonturen kwam zij bij de ambulante afdeling van de Kessler Stichting terecht. Bereik in de Wijk heeft ongeveer 350 klanten in begeleiding, waarvan naar schatting 50 in Segbroek.

Profiel klanten en werkwijze

Renske schetst enkele profielen van de klant. Dit kan variëren van een zakenman die door tegenslagen is afgegleden en in zware schulden is gekomen tot iemand die het net aan als zelfstandig wonende redde, maar die via een medebewoner met een wietplantage in de problemen is geraakt. De klanten komen binnen via sociale wijkzorgteams, partnerorganisaties, huisarts, woningcorporatie en gemeente. Vervolgens vinden één of twee gesprekken met een trajectregisseur plaats om een analyse en een plan van aanpak te maken. Alle leefgebieden komen hierbij aan de orde, schulden en problemen vanwege een psychische aandoening, een verslaving of een licht verstandelijke beperking zijn veel voorkomende zaken. Snel ligt er een duidelijk plan. Wat moet er gebeuren? Wat kan de klant op eigen kracht oplossen? Wie zijn er verder nodig om zaken aan te pakken? Acute problemen, zoals dreigende uit huis zetting, worden meteen aangepakt. De trajectondersteuner is degene die de klant nu verder begeleidt. De richting is: de klant moet het op den duur weer zelfstandig kunnen redden. Zo niet dan zoeken we naar andere oplossingen.

Resultaten en klanttevredenheid

Van de uitstroom is ruim 80% positief. Dat is hoog. “We zijn hier trots op en we zeggen ook nooit tegen een klant: Je schulden zijn te hoog of we kunnen niets met jou”. Er is in de gesprekken veel aandacht vanaf het begin tot het eind voor klanttevredenheid. Jaarlijks meet een extern bureau die tevredenheid en de laatste keer was de score 8,5. Toch kan het altijd nog beter, er is veel aandacht voor het ontwikkelen van expertise voor de steeds ingewikkeldere en heftigere levensproblemen van de klanten.

Plaats een reactie