Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Erotische massagesalons in ReVa hoe zit dat eigenlijk?

Als je bij de IJssalon in de Weimarstraat op het terras een ijsje eet, zie je schuin aan de overkant naast de AH winkel altijd een deur wijd open staan, waar af en toe iemand naar binnen glipt. Op het raam staat de titel ‘Massagewereld’.

‘Massagewereld’ is overduidelijk geen gewone massagesalon, maar hoe zit dat nu precies zit met dit soort gelegenheden, want er zijn er meer rond de Weimarstraat/Valkenboslaan. Bovendien waren er in het recente verleden een aantal ‘mysterieuze’ Chinese kapsalons/massagesalons in de Weimarstraat en aan de Laan van Meerdervoort, die na korte tijd weer gesloten werden. Jaap van Leeuwen, beleidsadviseur Veiligheid van de Gemeente, die belast is met handhaving/toezicht op seksinrichtingen in de gehele stad en dus ook in ReVa, beantwoordde onze vragen.

Hoeveel van deze clubs/salons die vergunningsplichtig zijn, vind je in de wijk Reva?

Er zijn in ReVa vier clubs/salons die een seksvergunning hebben: Lucky Thai – voor mannen en vrouwen aan het Copernicusplein 16, Blue River Sauna – uitsluitend voor mannen. Een gay instelling aan de Valkenboslaan 189, Massagewereld – voor mannen en vrouwen aan de Weimarstraat 106 en als vierde Warie – voor mannen en vrouwen aan de Weimarstraat 363.

De afgelopen jaren is een aantal salons, met name Chinese, aan de Laan van Meerdervoort en de Weimarstraat verdwenen. Wat was daarvan de reden? Met andere woorden hoe zit het met de regelgeving rond deze clubs in de Haagse woonwijken?

Deze salons boden seksuele handelingen tegen betaling aan, zonder dat zij daarvoor een exploitatievergunning hadden. Het gaat dan dus om illegale seksinrichtingen. De salons kunnen geen vergunning krijgen, omdat in Den Haag alle locaties waar seksinrichtingen mogen zitten, expliciet zijn aangewezen in de bestemmingsplannen. De locaties waar de salons hebben gezeten, waren geen plekken waar seksinrichtingen mogen zitten.

Het optreden tegen deze illegale seksinrichtingen was het rechtstreekse gevolg van een intensieve manier van handhaving. De achtergrond van deze extra handhaving was gelegen in het feit dat dit oneerlijke concurrentie oplevert voor legale ondernemers (in bezit van een seksvergunning), en het feit dat in veel salons sprake is van slechte arbeidsomstandigheden, een verhoogd risico op uitbuiting en een afhankelijkheid op meerdere fronten van de werknemers ten opzichte van hun werkgevers.

Verschillende overheidsdiensten bundelen in deze werkwijze onder regie van de gemeente de krachten (waaronder het NFI dat in opdracht van de gemeente de aangetroffen sporen controleert op herkomst), zodat ook juridisch aangetoond kan worden dat in deze salons daadwerkelijk seksuele handelingen verricht worden. Daarna treedt het Haagse handhavingarrangement in werking en wordt de salon gesloten. Bij de salons aan de Laan van Meerdervoort en de Weimarstraat is dit het geval geweest. Na zo’n sluiting kiezen de meeste malafide ondernemers dan eieren voor hun geld en de betreffende vastgoedeigenaren kijken dan extra kritisch aan wie ze hun winkelruimte verhuren. Op deze wijze verdwijnen malafide bedrijven uit de buurt.

Kan ieder zo’n instelling starten? Regelgeving rond overlast? Hoe is het toezicht op deze salons geregeld in Den Haag?

Iedereen kan een massagesalon, kapperszaak of beautysalon starten. Let wel: er zijn veel variëteiten. Zo zijn er in de stad genoeg van dergelijke bedrijven die absoluut (en aantoonbaar) niets met seksuele dienstverlening te maken hebben. Zodra er signalen van illegale seksuele handelingen komen, wordt een inrichting aan een controle onderworpen, en als sprake blijkt te zijn van een illegale seksinrichting, treedt het handhavingarrangement in werking en wordt het bedrijf gesloten.

Hoe krijg je in beeld dat een zogenaamde massagesalon ook seksuele noden lenigt?

Bewoners spelen hierin een belangrijke rol. Zij kunnen aanwijzingen van seksuele handelingen signaleren (bijvoorbeeld altijd alleen maar mannen die naar binnen gaan, dames die in schaarse kledij voor het raam staan, of klanten die actief naar binnen worden geroepen). Zij kunnen dit melden bij heit@denhaag.nl.

Zijn er meer relevante zaken die vanuit jullie dienst een rol spelen? Landelijke regelgeving zal ongetwijfeld ook een rol spelen.

Er zijn geen andere relevante zaken, zoals landelijke wetgeving. Het juridische kader is gelegen in de vergunningplicht op grond van de APV. Het exploiteren zonder vergunning is verboden. Indien vaststaat dat geen vergunning zal worden verleend – dit is zo bij nieuwe seksinrichtingen – dan wordt hier handhavend tegen opgetreden door middel van sluiting van het desbetreffende pand.

Tot slot

Een wat ons betreft helder verhaal over seksinrichtingen in de wijk. De locaties liggen vast in het bestemmingsplan en de clubs staan onder controle. Als je een blik werpt op de websites van de salons is er een opvallend verschil tussen die van de Massagewereld, die onverhuld haar waar verkoopt en die van de drie andere salons, die geen directe seksgerichte termen voor hun producten hanteren. De romantiek overheerst op die sites.

Plaats een reactie