Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Van Swindenstraat vergroent en wordt een speelparadijs

De Van Swindenstraat is een verborgen straatje in Regentesse-Zuid. Je kunt er komen via Regentesselaan richting Loosduinseweg, afslag Newtonstraat rechts nemen en dan de eerste mogelijkheid linksaf.

In de van Swindenstraat bevindt zich een voormalige school met een pleintje ervoor. Dit gebouw is van de woningcorporatie Staedion en wordt nu nog bewoond door een anti kraakwachtclubje. Het schoolgebouw is door de gemeente aangewezen als huisvestingsplek voor twaalf gezinnen met een erkende asielstatus. Het gebouw zal op korte termijn gerenoveerd worden tot twaalf woonunits. Bewoners van de straat hebben contact gezocht met het Stadsdeelkantoor over de bestemming van het plein voor de school en voor het grote nu braakliggende terrein achter de school. Er was al een nog niet uitgewerkt initiatief voor het achterterrein. Wat betreft het pleintje voor de school ligt er na afstemming met de bewonersgroep vanuit het stadsdeel al een uitgewerkt concept voorstel voor een nieuwe inrichting: twee speelgedeeltes voor jonge en voor oudere kinderen. Een speelhuis en schommels, een trampoline in de ondergrond en een klimhuis, nieuwe groene beplanting aan de gevel en een gevelverlichting. Dit voorstel is waarschijnlijk al besproken met de bewoners als deze krant uitkomt.

Voor het veel grotere achterterrein, waar je komt via een hek links naast de Kinderopvang, ligt de zaak wat ingewikkelder. In een bijeenkomst met de zeer actieve bewonersgroep is afgesproken dat de bewonersgroep zelf een plan ontwikkelt met daarin de volgende elementen: terreinindeling, afspraken met aangrenzende tuineigenaren over afscheidingen, een sluitingsplan, gebruiks- en onderhoudsplan en een begroting (fondsen plus bijdrage stadsdeel). Een delegatie van de bewonersgroep gaat met het stadsdeel een en ander verder uitwerken.

Stadsdeel en bewonersgroep willen tempo maken, zodat zowel het voorterrein en het achterterrein in dezelfde tijd kunnen worden aangepakt als de verbouwing van de school zelf.

Mooie ontwikkelingen in deze kleine verborgen straat waar ook nog een intiem hofje is en waar twee moestuintjes (zie www.vanswindenhof.nl) in beheer zijn. Kortom, meer groen en meer en betere speelgelegenheid.

Plaats een reactie