Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Segbroek en ReVa op weg naar 2040

De toekomst voorspellen is lastig, maar dat de bevolking van Den Haag in 2040 met 80.000 inwoners zal zijn toegenomen, is zeker. Dat is een groei van 15% en we spreken dan over 50.000 woningen extra. Wat betekent dit voor Segbroek en voor ReVa? Samen met bewoners en ondernemers verkent de gemeente de toekomst onder de noemer ‘Agenda Ruimte voor de Stad.’

De gemeente gaf begin 2016 een aantal ontwerpteams de opdracht om met bewoners na te denken over hun stadsdeel in het jaar 2040. Samen met een dertigtal inwoners van Segbroek ontwikkelde het Haagse ontwerpteam ‘The Hague Next’ een visie op de ontwikkeling van de wijk. De titel van de uitgave ‘Agenda Segbroek 2040 – meer mogelijk met meer omgevingskwaliteit’ maakt duidelijk in welke richting oplossingen het beste gezocht kunnen worden. De ‘Agenda Segbroek 2040’ verwoordt drie kernambities: Een groener Segbroek, een sterker Segbroek en een duurzamer Segbroek.

Remko Veenstra van ontwerpteam ‘The Hague Next’: “Oplossingen werken het beste in een win-win situatie. Als je een goede stad wilt, is het dus belangrijk om eerst de voorwaarden te scheppen. Die krijg je volgens ons door de omgevingskwaliteit te versterken. Zonder win-situatie kom je nooit tot een win-win situatie.”

Een groener Segbroek

Remko Veenstra: ”De verbinding tussen de stad en de zee is een van de kwaliteiten van Segbroek. We willen een groene verbinding naar de zee, die bijv. niet onderbroken wordt door de Segbroeklaan. En de gemeente moet zich realiseren dat de verkoop van grond, een proces dat vrijwel altijd verdwijnen van groen inhoudt, eigenlijk een eindig ondernemersmodel is. Grondgebonden wonen is echt aan herziening toe: als je bijvoorbeeld bij de nieuwbouwplannen Energiekwartier een hoge toren had ontworpen, echt een hoge van pakweg 250 appartementen, had je meer groen overgehouden. Laag bouwen lijkt ideaal, maar betekent ook dat voorzieningen ver uit elkaar liggen. Juist als voorzieningen dicht bij elkaar liggen, krijg je een sociaal sterkere wijk. Ook zou je kunnen denken aan realisatie van een extra verdieping op bestaande gebouwen: bij sommige gebouwen aan de Segbroeklaan kan dat makkelijk. Maar ook bij straten als de Thomas Schwenckestraat zijn mogelijkheden voor opbouw.”

Een sterker Segbroek

‘Agenda Segbroek 2040’ wil de wijk sociaal versterken door te komen tot een evenwichtige bevolkingssamenstelling in leeftijd en maatschappelijke positie. Economische versterking is mogelijk door ruimte te creëren voor tijdelijke werkplekken en eigentijdse ambachten. En door te erkennen dat de winkelstraten de economische ruggengraat, het hart van de wijk zijn. En daar moet je dan ook in investeren.

Een duurzamer Segbroek

Remko Veenstra: “In Segbroek, en met name in ReVa, zijn momenteel nogal wat initiatieven van bewoners om de wijk duurzamer te maken, om te komen tot een klimaatneutrale stad. Het toekomstige autogebruik speelt hier een niet te onderschatten rol. Waar de autogeneratie nog steeds de generatie is van het zelf hebben, daar is de jonge generatie meer de deelgeneratie. Op redelijke termijn zullen we bovendien zelfrijdende auto’s hebben. Je tikt een app in en dan komt de auto voorrijden. Volgens Tesla en Volkswagen hebben we over 20 jaar in de stad geen individuele auto’s meer. Maar ook nu al kunnen we keuzes maken: verander bij de Regentesselaan 6 parkeerplaatsen in schelpenpad, of zet er grote plantenbakken in. Het blikveld verandert, wordt groener. Zodra je dat doet, merk je het niet qua parkeren, dat lost zich vanzelf op. En wat belangrijk is: je maakt een keuze. Het gaat om omgevingskwaliteit.”

De uitgave ‘Agenda Segbroek 2040 – meer mogelijkheden met meer omgevingskwaliteit’ kun je vinden via www.ruimtevoordestad.nl.

Plaats een reactie