Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Op 1 juli hijsen de Papoea’s hun nationale vlag

In Buurt- en kerkhuis Bethel aan de Thomas Schwenckestraat deelt de redactie van KonkreetNieuws haar kantoorruimte met de Nationale Papoeavereniging 1995 West Nieuw Guinea. Leden van deze vereniging verspreiden – tot vreugde van de redactie- overigens ook KonkreetNieuws in de gehele wijk.

Op 1 juli a.s. viert de Vereniging voor de 45e keer (!) de onafhankelijkheid die in 1971 is uitgeroepen. Die viering gebeurt op een aantal plaatsen in Nederland en dus ook in de Thomas Schwenckestraat, onder meer door het hijsen van de vlag. We hebben, op suggestie van Simon Sapioper, voorzitter en waarnemend president van de Republiek, een gesprek met de secretaris, jongste zus van Simon, Apilena Sapioper (1978).

De vader van Simon en Apilena vluchtte met zijn gezin in 1984 naar Australisch Nieuw Guinea. Hij was activist voor een vrij Papoea en was getuige geweest van martelingen in de gevangenis door de Indonesische bezetters. Het gezin Sapioper kwam daar terecht in een opvangkamp en verbleef daarna tien jaar in verschillende kampen. In 1994 reisde het gezin naar Nederland en woonde een korte periode in een AZC in Apeldoorn. Zij kwamen al spoedig in aanmerking voor een woning in Den Haag. Apilena volgde een spoedcursus Nederlands bij het Johan de Witt College en later volgde zij in Delft de laborantenopleiding.

Apilena werkt nu als analist/technicus bij Biotech van de TU Delft. Zij begeleidt daar internationale studenten onder meer uit Indonesië bij het leren werken in een laboratorium. Daarnaast is zij moeder van een zoon, waarvan zij zwanger werd in de periode dat haar moeder overleed. De zoon draagt de naam Riri (‘Ik geef mijzelf door aan jou’). Samen met haar vriend en zoon en nicht Norlina zorgt zij voor haar oude vader die bij hen inwoont.

De Vereniging streeft nog steeds naar volledige onafhankelijkheid en bevordert daarnaast de belangstelling voor de cultuur en geschiedenis van het Papoeavolk. Zij organiseren daartoe culturele bijeenkomsten. De vereniging neemt ook deel aan alle activiteiten die in Den Haag en met name in Segbroek plaats vinden. Er wonen ongeveer 5000 Papoea’s in Nederland, waarvan zo’n 50 in Den Haag. De NVPW is aangesloten bij de UNPO, een internationale organisatie voor niet erkende minderheden, die 42 leden telt van Tibet tot Bretagne en van Iraans Koerdistan tot de Tataren op de Krim. Deze organisatie behartigt de belangen van al deze minderheden op internationaal niveau.

De voorzitter van de Vereniging, Simon Sapioper, vertegenwoordigt, vanwege de ziekte van de president, als vicepresident de Papoea’s in Nederland in dit internationale forum. Apilena benadrukt dat zij het belangrijk vindt dat ook de jonge Papoea’s, die leven in de westerse wereld, op de hoogte blijven van hun wortels.

Plaats een reactie