Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Interreligieus Beraad Segbroek

Vertrouwenspersonen voor wie zijn verhaal niet kwijt kan

Het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) bestaat nu 13 jaar en bevordert de dialoog tussen leden van de verschillende religieuze organisaties binnen Segbroek, ofwel: het IBS draagt bij aan vergroting van de leefbaarheid en de burgerschap in ons multireligieus stadsdeel. Voorzitter Bart ten Broek is sinds 2002 bij het IBS betrokken.

Bart heeft behalve een achtergrond in het multiculturele onderwijs, vooral veel ervaring in de samenwerking tussen religies. Samen met onder anderen Yadin Karabulut en diaken Pier Tolsma richtte hij de Stichting Interreligieus Beraad Segbroek op. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, hindoes en boeddhisten uit de wijk komen nu al jarenlang om de vijf, zes weken (meestal) bij elkaar in het Dialooghuis om te spreken over hun werk, over hun zorgen en over de manieren waarop ze samen problemen kunnen aanpakken en relaties kunnen versterken.

“Twee belangrijke werkgroepen hebben we. De werkgroep ‘Vertrouwenspersonen’ bestaat uit gecertificeerde vertrouwenspersonen, wijkbewoners. Vanuit hun religieuze en levensbeschouwelijke achtergrond hebben de vertegenwoordigers van de diverse organisaties vaak te maken met mensen die nauwelijks met officiële instanties in aanraking komen en ook niet weten waar ze moeten zijn. Ook zijn er nogal wat bewoners die hun verhaal niet kwijt kunnen binnen de eigen gemeenschap. Mensen die zich laten leiden door of misleiden door de eigen religieuze identiteit en daar met hun problemen niet terecht kunnen. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan Hindoestaanse jongeren die het leven moeilijk vinden of aan jonge moslims die ontdekken dat ze homo zijn. De vertrouwenspersonen lossen de problemen niet op, maar ze luisteren, zonder meteen een oordeel klaar te hebben en ze verwijzen naar iemand van het sociale wijkzorgteam.”

De vertrouwenspersonen kregen in acht sessies een training door vertegenwoordigers van de verschillende religieuze organisaties: Het IBS kent inmiddels 23 vertrouwenspersonen en binnenkort start mogelijk een derde training. Het IBS is bezig om deze vertrouwenspersonen een ‘vaste’ plek in de wijk te geven..

“Een andere belangrijke werkgroep van ons is de groep die zich bezighoudt met radicalisering en islamfobie. Op verzoek van de gemeente hebben we daar een rapport over opgesteld. We willen nu vanuit de religieuze organisaties activiteiten ontwikkelen waarbij jongeren en mannen elkaar in de doe-sfeer ontmoeten. Daarnaast loopt dan een traject waarbij we de maatschappelijke kennis ontwikkelen van de deelnemers om zo de eventuele vooroordelen te verminderen of te voorkomen.”

Bart:”Over tien jaar? Ik hoop dat het IBS en onze vertrouwenspersonen dan een heldere plek in het zorgverleningtraject hebben gekregen. Dat er tussen de verschillende bevolkingsgroepen een brug is ontstaan, waarover gewandeld kan worden, een brug waarop je elkaar tegenkomt, met elkaar in gesprek raakt en waardoor je beter met elkaar omgaat dan nu vaak het geval is.”

Plaats een reactie