Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Herinrichting van De Verademing – eindelijk een aantrekkelijk plan

Straks een park om trots op te zijn

In de KonkreetNieuws van april 2016 berichtten we al over de plannen voor het Energiekwartier, het te vernieuwen deel van het Regentesse/Valkenboskwartier rondom de Energiecentrale. Onderdeel van dit project is de herinrichting van De Verademing, het veelbesproken wijkpark tegenover de Elektriciteitscentrale. Inmiddels is het plan voor deze herinrichting vastgesteld.

Bewoner Laura Faleschini, ontwerper Vivian Hofstede van de gemeente en onafhankelijk voorzitter Douwe Wielenga blikken terug op de afgelopen periode, waarin het ontwerpteam in goede sfeer heeft samengewerkt. Ondanks stevige discussies werd binnen het team steeds gezocht naar nieuwe mogelijkheden en passende oplossingen. Daarbij stond voor iedereen in het project het doel duidelijk voor ogen: van De Verademing een mooi wijkpark maken waar bewoners met plezier gebruik van maken. Een park om trots op te zijn.

Vervuiling

Douwe Wielenga rakelt nog even de geschiedenis op. “Bij de aanleg van De Verademing moest men rekening houden met de bodemvervuiling die ontstaan was door de voormalige gasfabriek op dat terrein. In het midden is de grond afgegraven en met schone grond weer opgehoogd. Alle grond schoonmaken bleek onbetaalbaar. Vandaar de hoge en diepe damwanden rondom het complex, die uitspoelen van vervuild water moeten tegengaan. Een van de voorwaarden voor de herinrichting is dan ook dat deze damwanden moeten blijven bestaan.”

Verkeerd uitgangspunt

Ook Laura Faleschini kijkt als naaste bewoner terug op het moment dat De Verademing klaar was. “Al gelijk bij de opening was er een hoop commentaar. Commentaar op de vele hekken, de ontoegankelijkheid, de ongezelligheid en op de rare vorm. Delen van het park kregen veelbetekenende namen als Siberië en Oost-Duitsland. We staken toen als buurtbewoners de koppen bij elkaar en begonnen te dromen over hoe het beter zou kunnen. Het hielp dat ook de Haagse politiek ontevreden bleek en zich ermee ging bemoeien. Ik moet nu zeggen dat, gezien alle spanningsvelden die er lagen, zoveel mogelijk is gedaan om tot het best mogelijke resultaat te komen. Maar één verkeerd uitgangspunt is gebleven: de voetbalvelden in dit kleine stukje groen, die een echt mooi wijkpark in de weg blijven staan. En verder heeft het ook allemaal wel ontzettend lang geduurd.”

Vergroening

Hoe dan ook, De Verademing krijgt een geheel vernieuwde inrichting. Het bestaande park met een grasveld met bomen wordt een aantrekkelijk groen verblijfs- en gebruikspark. Deze herinrichting is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het ontwerpteam. Vooraf zijn samen belangrijke doelstellingen geformuleerd (zie kader). En de vergroening is al enigszins in gang gezet. Op een aantal plekken aan de Gaslaan heeft de gemeente inmiddels aan de buitenrand van het park grote plantvakken gerealiseerd en daardoor konden daar de vervelende hekken weg.
Ontwerper Vivian Hofstede: “Je moet alert zijn en aanhaken op ontwikkelingen die ergens anders in gang worden gezet. Zoals het aanleggen van de nieuwe kadewanden aan de overkant van de Suezkade/Asmansweg, waar de tram rijdt. Daar is nu al gelijk ruimte gereserveerd om een rondje (met de hond) langs het water te lopen, zoals bewoners tijdens een inloopavond als wens aangaven. Een mooi voorbeeld van samenwerking. Ik ben dan ook trots op dit gezamenlijke product.”

Hoe verder?

De Europese aanbesteding die de gemeente in de zomer start, zal een paar maanden in beslag nemen. In november zal de aannemer daadwerkelijk buiten beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden. De uitvoering zal, afhankelijk van de gekozen fasering, circa 1,5 jaar duren.

De belangrijkste doelstellingen die in het ontwerp zijn verwerkt: Maak de rand parkachtig, met een talud met beplanting en zo min mogelijk hekken in en rondom het park, maar zorg wel dat er meerdere toegangen tot het park komen. Verbeter de inrichting van en de toegang tot de kade.
Wat betreft het groen in het park zelf waren de doelstellingen: het planten van meer bomen en het verbeteren van de beplanting. Het zou mooi zijn als de beplanting een deel van de hekken kan vervangen. Maak goed ingerichte plekken om te zitten, te liggen en te picknicken en verder te recreëren. Verdere doelen wat betreft de inrichting van het park zijn om een compacter sportterrein te maken, waardoor meer ruimte ontstaat voor groen oppervlak in het park. Maak een groter aaneengesloten stuk park.
Wat betreft de wegen in het park is het doel om meer wandelpaden te maken en meer verlichting aan te brengen, naast het verwezenlijken van een aantrekkelijke fietsroute door het park.

De klankbordgroep Regentesse-Zuid had hierbij nog een aantal toevoegingen:
Verbeter de verbinding tussen park en water en maak een betere aansluiting, waaronder groenaansluitingen tussen park en buurt. Laat de nieuwe fietspaden in het park aansluiten op de bestaande fietsroutes vanuit de omliggende buurt. Maak het park toegankelijk voor minder-validen en maak het park een veilige verblijf- en doorsteekplaats..

Plaats een reactie