Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Vóór 19 augustus wordt de barrière in de middenberm van de Valkenboslaan (bij de Columbusstraat) opgeruimd. De verontreiniging is nog niet helemaal opgelost, maar men houdt in de gaten of dit risico’s voor verspreiding met zich mee brengt.

Michiel Pluim, projectleider Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer reageert op de vraag van KonkreetNieuws naar de stand van zaken hierover alsvolgt:

Medio april heeft de aannemer, Verhoeve Milieu en Water, een monitoringsronde uitgevoerd. Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat de saneringsdoelstelling nog niet is gehaald. De aannemer is van mening dat het huidige saneringssysteem onvoldoende rendement biedt om de concentraties aan verontreiniging te verlagen om te kunnen voldoen aan de terugsaneerwaarde.
Verhoeve is in overleg met de OmgevingsDienst Haaglanden (ODH) voor een wijziging van het SP, het geen inhoudt dat de komende jaren door monitoring moet worden aangetoond dat de restverontreiniging die nu nog aanwezig is, op zijn plaats blijft (stabiel is) en niet verder verspreidt.
Het ondergrondse leidingssysteem is voor de uitvoering van het gewijzigde saneringsplan niet verder nodig en kan worden verwijderd. Dat geldt ook voor de installatie die staat opgesteld in de middenberm van de Valkenboslaan. De aannemer is in overleg met de wegbeheerder voor de uitvoering hiervan. De wegbeheerder heeft gesteld dat het verwijderen vóór week 34 (in de zomerperiode) moet gebeuren aangezien de Valkenboslaan een hoofdroute en een busroute is. Een kleine opstopping veroorzaakt al gauw een grote file! Het herstel van de middenberm zal de aannemer afstemmen met de groenbeheerder van de gemeente.

Plaats een reactie