Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Wijkcentrum De Regenvalk: hét informatiepunt voor zorg en welzijn

Nu het Rijk de uitvoering van de AWBZ naar de gemeente heeft overgeheveld, is het belangrijk dat bewoners ook weten waar ze terecht kunnen als ze vragen hebben op het gebied van zorg en welzijn. Sinds 1 januari van dit jaar is Wijkcentrum De Regenvalk een van de 14 informatiepunten geworden waar bewoners heel laagdrempelig informatie en hulp kunnen vinden.

De Regenvalk was natuurlijk al een wijk- en dienstencentrum, maar nu heeft het deze functie van belangrijk informatiepunt,het Servicepunt XL, erbij gekregen: Bewoners kunnen bij De Regenvalk terecht voor bijvoorbeeld een aanvraag voor een traplift, huishoudelijke ondersteuning, vervoer, de taxibus. Ze kunnen hier binnenkomen en zelf gebruik maken van de computers om zaken aan te vragen, maar kunnen hierbij ook hulp krijgen.

Overigens, men praat bij De Regenvalk liever niet over ‘hulp’.”Ondersteuning is een beter woord”, zegt Femke Janssen, wijkmanager ReVa van de stichting VóórWelzijn. Zij heeft haar kantoor in De Regenvalk. “We gaan met mensen in gesprek als blijkt dat achter een eenvoudige vraag mogelijk andere problemen zitten. Een voorbeeld: een oudere mevrouw die op de eerste etage woont, wil een traplift. Tijdens het gesprek blijkt dat het eigenlijke probleem is dat ze bijna geen contacten heeft. Dan gaan we ook daarnaar kijken. We zijn onafhankelijk, luisteren goed en kijken, samen met de persoon in kwestie, wat de beste weg is om weer de regie over het eigen leven te krijgen. Daarbij houdt de klant de leiding. Ook kun je al je vragen stellen over werk en vrijwilligerswerk”.

De medewerkers van De Regenvalk hebben goede contacten met het Sociaal Wijk Zorgteam, dat de klant verder kan helpen. “Daarbij is het goed om te weten dat iedereen welkom is,” zegt Femke. “Met name voor mensen met een smalle beurs is dat belangrijk, want dat is vaak ook de categorie die het minst zicht heeft op de mogelijkheden voor ondersteuning. En ook als je niet uit deze buurt komt, mag je hier aankloppen.”

Sinds 1 januari functioneert de Regenvalk als XL informatiepunt en de afgelopen maanden hebben de 6 medewerkers ruim 50 bewoners geholpen. Dat is gezien de nog relatieve onbekendheid verbazingwekkend veel. “En ons uitgangspunt is steeds, dat de klant de regie in eigen handen houdt. Of anders geformuleerd: Wij zorgen niet voor, maar wij zorgen dat…”

In april wordt De Regenvalk met het oog op de nieuwe informatiefunctie verbouwd. Alle wijkcentra krijgen dezelfde uitstraling, zodat zij makkelijk herkenbaar zijn. De verbouwing duurt anderhalve maand. Maar De Regenvalk blijft ook gedurende de verbouwing open!

Wijkcentrum De Regenvalk, Weimarstraat 69, 2562 GR Den Haag, Telefoon: (070) 346 95 43;
Zie ook www.xtralocaties.nl voor alle wijk- en dienstencentra.