Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Verenigde winkeliers Weimarstraat

Één voor allen

De Weimarstraat, twee kilometer lang, dwars door de wijk. Van Valkenboskade tot Koningin Emmakade. Een straat met verschillende gezichten: boodschappenstraat, winkelstraat en hippe straat.

De winkeliers van de Weimarstraat zijn verenigd in een BIZ, Bedrijven Investeringszone, een winkeliersvereniging waarvan de winkeliers automatisch lid zijn, omdat ze bijdragen via de gemeentelijke belastingen.

Paul Ganzeboom is BIZ-manager en al 12 jaar betrokken bij de Weimarstraat. Een BIZ-manager wordt aangesteld om, in zijn eigen woorden ‘zieke straten beter te maken’. De Weimarstraat is op de goede weg. “Economisch gaat het ook helemaal niet zo slecht,” volgens Ganzeboom, “de leegstand is aanzienlijk lager dan gemiddeld.” De straat telt zo’n 160 winkels. Bij de start van de BIZ in 2011 waren dat er 182.

U kunt de BIZ Weimarstraat kennen van de feestverlichting, de braderieën en de Sinterklaasoptocht. Dat zijn de zichtbare dingen, maar de BIZ doet meer.

Een van de manieren waarop de leefbaarheid van de Weimarstraat wordt aangepakt is de zogenaamde ‘schouw’ die elk half jaar plaatsvindt. Dan maken vertegenwoordigers van de ondernemers, bewoners, politie, brandweer en de bestuursdienst van de gemeente een wandeling door de straat. Afhankelijk van de problemen is de inzet mogelijk van een zogenaamd Haags Economisch Interventie Team (onder andere de belastingdienst). Elk verbeterpunt wordt genoteerd, van scheefliggende stoeptegels tot zwerfvuil en illegale bewoning. Met deze lijst in de hand wordt de straat aangepakt.

De invloed van de BIZ kent ook grenzen. Zo heeft ze niets te zeggen over welke winkeliers zich in een leegstaand pand vestigen. Ganzeboom: “Het zijn de eigenaars van de panden die daarover het laatste woord hebben. Je kunt wel met ze in gesprek gaan en dat doen we ook, maar het eigendom is erg versnipperd in deze straat.”

Zo leek de Engelbewaarderschool hem wel een mooie locatie voor een bedrijfsverzamelgebouw. Dat idee blijft voorlopig even op de plank nu de gemeente er statushouders (asielzoekers met tijdelijke verblijfsvergunning) in onderbrengt. Er is alle begrip voor de noodzaak van opvang van deze mensen, maar het steekt wel een beetje dat het bestuur van de BIZ niet op de hoogte is gebracht van hun komst.

Maar vaker gaan samenwerkingen goed. Bijvoorbeeld met de stichting Eigenwijs Weimar. Binnen de gezamenlijke doelstelling, biedt de BIZ ook aan deze initiatieven ruimte en ondersteunt ze, ook in financiële zin.

De kritiek van ondernemers en bewoners over de weinig interessante braderies heeft ook de BIZ bereikt. Veel ondernemers vinden het leuk dat de BIZ dat soort evenementen organiseert, maar als puntje bij paaltje komt en er een stand ingericht en bemenst moet worden, haken er toch veel af. Maar er komt verandering in. Zaterdag 28 mei zal daarvan het eerste resultaat te zien zijn. Veel kan Ganzeboom er nog niet over kwijt, maar dat het een creatievere invulling wordt, is zeker.