Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Onze ouders zijn bereid om ook thuis met hun kind te werken

Dit artikel over de Algemene Hindoe Basisschool is het vierde in onze serie over basisonderwijs in de wijk ReVa.

Hoewel de Algemene Hindoe Basisschool pas sinds 1992 bestaat, heeft ze al een ‘stedelijke wereldreis’ achter de rug. Begonnen in de Hilversumsestraat verhuisde de snel groeiende school naar de Lage Nieuwstraat, vandaar naar het Veluweplein en vanaf 2011 zit de school met 485 leerlingen aan het nieuwe gebouw aan de Mackaystraat. Mevrouw Ramcharan maakt sinds 1995 deel uit van de tweehoofdige directie van de school.

Mevr Ramcharan kwam in 1984 naar Nederland. “Ik woonde eerst in Wateringse Veld, maar moet je je voorstellen: ik kom uit hartje Paramaribo en dan ineens naar een nieuwbouwwijk waar je de hele dag niemand ziet. Vreselijk! Ik woon nu al jaren in de Kempstraat en het is daar zalig wonen. Mijn kinderen hebben ook op deze school gezeten.”

‘Hindoe-onderwijs’

“De Algemene Hindoe Basisschool werkt vanuit de karmavadische filosofie. Wij gaan ervan uit dat ieder mens, ongeacht afkomst, door eigen inzet en ijver, door eigen karma, een positie in de maatschappij kan verwerven. Wij geloven in reïncarnatie. Alles wat je doet, bepaalt je volgende leven.”

Hoewel het een Hindoeschool is, beperkt de school zich niet tot enkel Hindoe-zaken. “Wij vormen onze leerlingen heel breed. Ze moeten goed kunnen functioneren in de maatschappij. Onze eigen ‘hindoe-vieringen doen we uitgebreid, maar we zijn een school die niet alleen een hindoetempel bezoekt. Met Kerst gaan we naar de kerk. In de bovenbouw geven we lessen in de alle wereldgodsdiensten en met Kerst komt de Kerstman voorlezen. Hoe meer kennis, hoe meer kans op tolerantie naar elkaar.

De schoolbevolking bestaat voor 90 % uit leerlingen met een Hindoestaanse achtergrond, maar leerlingen uit een andere cultuur zijn ook welkom. Je moet dan wel de bereidheid hebben om je in onze cultuur te verdiepen en om Hindi te leren. We besteden veel aandacht aan muziek en dans uit onze eigen cultuur en aan onderwijs in Hindi en Dharma. Dat is een meerwaarde. Kinderen leren met muziek en dans wat onze feesten inhouden. Die beleving van de kinderen is heel belangrijk.

Wij hebben bij de ingang van de school een eigen mandir. ’s Ochtends branden we daar wierook en als je dan binnenkomt, proef je meteen de bijzondere sfeer. Wij beginnen en eindigen de dag met een gebed. Als groep-8 leerlingen de school verlaten, krijgen ze een Hindi-diploma. Wij horen vaak van jonge ouders:”Wij kennen zelf geen Hindi, dat kregen we nooit op school, we missen dat, maar we leren het nu van onze kinderen’.”

Ouders

Ouders kiezen de school vanwege de cultuur, maar ook vanwege de kwaliteit. “Wij staan heel goed aangeschreven. Hindoestaanse ouders willen dat hun kinderen goed terechtkomen en zijn bereid om ook thuis met hun kind te werken. Lezen krijgt in ons lesprogramma veel aandacht. We doen mee aan de Kinderboekenweek en aan de Nationale Voorleesdagen. Veel ouders helpen ons bij de lessen maar ook bij onze voorleesprojecten. En ze assisteren bij sportdagen en fietslessen. De overgrote meerderheid van onze ouders is ambitieus. Jonge ouders zijn vaak realistisch en accepteren dat hun kind plezier moet hebben in school en dat het moet leren op het eigen niveau. Die staan niet bij voorbaat op het standpunt: ‘Mijn kind moet dokter of advocaat worden’.”

De zaterdagklas en de topklas

Op onze zaterdagschool geven we leerlingen uit groepen 6, 7 en 8 extra ondersteuning met begrijpend lezen en rekenen. Leerlingen en ouders hebben hier veel belangstelling voor. Onze docenten verzorgen dat vrijwillig. Daarnaast kennen we de topklas voor leerlingen uit groep 8 die méér aankunnen. Na overleg met de leerkracht en ouders mogen die leerlingen één dag in de week naar de Leonardo-opleiding voor hoogbegaafde kinderen in Rijswijk. Na groep 8 gaan onze leerlingen vooral naar ‘t Hofstad, het Rijswijks Lyceum of naar het Zandvliet College.

Buren en omgeving

Wij zitten hier midden in de stad en 60% van onze leerlingen komt met de schoolbus en dat levert verkeersdrukte bij school op. We zijn met het stadsdeelkantoor in gesprek over extra parkeerplaatsen voor de bussen. Ook spreiden we de tijdstippen waarop ouders hun kinderen ophalen. Het gaat om de veiligheid én om de overlast voor onze buren. Behalve op de drukte wijzen onze buren ons ook op geluidsoverlast. Daarom hebben we de pauzes gespreid en hebben we tuintjes aangelegd, maar ja, die bamboe moet nog groeien. We verlenen aan dit soort vragen alle medewerking, want we beseffen dat onze buren prettig moeten kunnen wonen.

Trots

“Waar ik het meest trots op ben? De betrokkenheid van ouders. Dat ze zo met ons mee denken en mee helpen, dáár ben ik heel trots op. Niet dat ze de kinderen hier afzetten en dan denken ‘De juf zoekt het wel uit’. Gisteren belde een ouder van een kind uit groep 3 op en vroeg:”Is het goed als ik morgen wat huiswerk kom halen? Mijn kind is al een week ziek’ Uit groep 3!! Die betrokkenheid van ouders is geweldig. Wij pushen dat niet, maar waarderen het enorm”.

Foto Diederik van Duuren