Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Keihard werken aan toekomst aan het ‘Odevaercollege’in de Weimarstraat

Sinds eind januari draait de school voor Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen aan de Weimarstraat 300 op volle toeren. Na de start met 44 Eritrese en Syrische jongens tussen de 14 en 17 jaar oud uit Den Haag, zijn er inmiddels ook jonge vluchtelingen uit dezelfde herkomstlanden uit Oegstgeest op school gekomen. Onder de 80 leerlingen zijn ook 8 meisjes. De leerlingen zijn op niveau ingedeeld in vijf klassen. Het leren van de taal vormt de hoofdmoot in het lesprogramma. Daarnaast is er aandacht voor rekenen/wiskunde en voor persoonlijke vorming en maatschappijkennis en sport. Totaal 30 lesuren per week. ‘Weet wat je kan en waar je naar toe gaat’, is het motto. De duur van de opleiding ligt tussen ‘n half en twee jaar. Daarna instromen in het reguliere onderwijs.

Alles uitvinden in de praktijk

“Het is van belang om in de korte tijd dat deze jongeren dit onderwijs krijgen hun eigen wensen voor de toekomst op het spoor te komen. We willen ze toerusten om dat eigen spoor op te pakken Zij moeten snel de weg leren in Nederland. Ook op het gebied van normen en waarden, “zegt de schoolleider Nynke Jagersma. De naam van het Odevaer College (Ooievaar) verwijst dan ook naar het opbouwen van een nieuw leven in Den Haag.

Nynke studeerde Internationale Betrekkingen in Groningen en werkte als diplomaat onder meer in Peru en India. Daarna werkte zij in Nederland onder meer aan invoering van antidiscriminatiebeleid. Ze interesseert zich voor de praktijk van de invoering. Zelf mee bouwen in de praktijk is haar stiel. Vandaar uit was de stap naar het Haagse Esloocollege om als schoolleider vorm te geven aan voortgezet onderwijs voor de doelgroep AMV niet zo groot. “Deze school draait in dit gebouw tot aan de zomer, dan moeten we er weer uit en het is nog niet bekend waar we heen gaan. We zouden deze leerlingen het liefst direct een plek geven in gewone scholen, zodat ze kennis kunnen maken met Nederlandse leerlingen en de taal kunnen oefenen.

De gemeente Den Haag werkt goed mee aan dit project, maar helaas is er op dit moment geen ruimte in de Haagse schoolgebouwen voor extra leerlingen. We werken met 7 betaalde docenten, een expressiedocent en een gymleraar. Zij vormen een enthousiast team. Daarnaast is een aantal vrijwilligers voor een dagdeel of meer actief. Vrijwilligers zijn nodig als klassenassistent om de leerlingen meer individueel of in groepjes te ondersteunen. Daarnaast willen we veel meer met de klas op pad gaan, de wijk in, naar de sportvoorzieningen in de buurt, museumbezoek en andere excursies. Daarvoor zoeken we nog betrokken wijkbewoners die een dagdeel zo’n uitstapje willen begeleiden.”

Vrijwilliger bij uitstek

Ing Metz is zo’n vrijwilliger die vanaf het begin betrokken is bij dit project. “Ik woon in de buurt en mijn bedrijf als interieurstyliste lag stil. Denice Spaans, een van de kwartiermaakster van dit project, vroeg me mee te doen. Ik ben nu vier dagen actief bij deze school. Alles was nieuw voor me, maar ik vind het fantastisch werk. Mentor zijn, bezoeken in de wijk, mee gaan de winkels in, mentale steun geven. Assisteren in de les, bij expressie en gym en noem maar op. Als je bedenkt wat ze allemaal meegemaakt hebben, wil je ze graag warmte geven. Daar moet je natuurlijk goed mee omgaan. Voorlopig heb ik nog geen genoeg van dit werk en misschien ga ik me ook met een opleiding bezig houden in de toekomst.”

Yaser en Abdel, twee leerlingen

Yaser (15) uit Syrie komt uit een gezin met nog twee kinderen dat in Turkije verblijft. Hij is de oudste zoon en woont nu inmiddels 6 maanden in Den Haag. Abdel (17) uit Eritrea is al 8 maanden hier, zijn ouders en zus zijn in Eritrea.
Zij vinden het fantastisch in Den Haag, al hopen ze wel dat ze snel een andere woning met meer privacy krijgen. Daar wordt aan gewerkt trouwens. Ze verwachten binnen een week of vier andere huisvesting te krijgen. Beiden zijn als oudste zoon op pad gegaan om aan een goede toekomst te werken. Yaser wil ingenieur worden en voor Ablel is sporten en met name voetbal het summum. Hij begrijpt wel dat hij waarschijnlijk niet de status van profsporter kan bereiken en later dus op een andere wijze de kost zal gaan verdienen. Ze zijn blij met alles wat ze op deze school leren. Op het Odevaercollege zijn ze keihard aan het werk om hun toekomst in deze stad op te bouwen.

Wil je ook als vrijwilliger een dagdeel of meer actief zijn bij dit project meld je aan bij Nynke Jagersma via mailadres: OdevaertCollege@esloo.nl