Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

“Hoe meer kerken, hoe beter”

“Mensen zijn voortdurend op zoek naar verbanden. Wij mensen floreren in het verband dat bestaat tussen vertrouwen, liefde en hoop. Met ‘vertrouwen’ bouw je relaties op, ‘liefde’ is de toewijding van de wil naar de ander en ‘hoop’ legt een gespannen verwachting naar de toekomst. Met die drie ingrediënten floreert het leven. Die drie ingrediënten, dat is ook het verhaal van Christus. Dat verhaal is gekaapt door machthebbers en organisaties en het is ingebed in een cultuur, maar de essentie is het verhaal van onbaatzuchtige liefde. Liefde aan God en aan de ander.”

Aan het woord is Marcel van Dam, pionier en (buurt)pastor van de KLEURkerk aan de Copernicuslaan 4A. Hij werkte voorheen bij actualiteitenprogramma’s voor de publieke omroep, maakte documentaires en was creatief redacteur. Daarnaast was hij ruim 18 jaar lang mantelzorger voor zijn moeder. (Zie ook ‘Corpus Mama’ op internet) “Twintig uur per week de zorg voor mijn moeder. Ik ben daar bezig geweest met zingeving. Wat is de zin van het leven als alles wegvalt, alles waar je normaal je identiteit op bouwt.”

Marcel groeide op in deze buurt, voetbalde op het pleintje van de Copernicuslaan en is sinds een half jaar met de KLEURkerk in het Inspiratiecafé weer terug aan dit pleintje. “Kleur is ons verhaal. Wij leven in een schaduwland en plotseling kwam de volle kleur op het wereldtoneel, Hij kleurt ons hart, wij kleuren elkaar en samen kleuren we de buurt.”

“Wij zijn bezig met zingeving vanuit een christelijke spiritualiteit. Dat is een ruimere basis dan enkel sociale humanistische betrokkenheid. We hebben hier verschillende kringen die bezig zijn met zingeving: een alfacursus, een mannengroep en een kids club. Meer dan 45 deelnemers hebben we voor onze kringen en daarnaast hebben we de afgelopen 7 maanden zeker 150 mensen bereikt in onwijs goede ontmoetingen en gesprekken. En dan ook nog in relatie met Hem. WOW!

Het is niet effectiever om binnen een bestaande kerk te werken aan je idealen en gebruik te maken van de bestaande organisaties. Wij zijn open, we willen samenwerken, maar het kost veel energie als je binnen een bepaalde cultuur een draagvlak moet creëren. Die bestaande kerken en groeperingen zitten zo vaak vast in hun eigen kaders en hun eigen organisatie. Het nieuwe elan en de nieuwe spirit raken ondergesneeuwd, controle en organisatie lijken belangrijker; en als je dat iedere keer moet bevechten… Daar komt bij: je moet geen nieuwe wijn in oude zakken doen, want dan scheuren de zakken en dat is zonde van de wijn. Daar heeft Jezus het ook over. En… er komt nog iets bij: ‘Hoe meer kerken, hoe beter’, want elke kerk heeft weer zijn omgeving, waar hij iets voor kan betekenen.

De mensen hiernaast hoorden van ons initiatief en gingen erachter staan. Het pand stond twee jaar leeg en we hebben van een troosteloze plek een hoopvolle plek gemaakt. We maken hier echt het verschil tussen leven en dood. Mensen die hier komen krijgen weer vertrouwen, hoop en liefde. Veel mensen ervaren een gebrek aan verbondenheid en zijn ongelukkig en als christelijke spiritualiteit ergens over gaat, dan is het wel over verbondenheid. God wil zich verbinden met mensen, dat dragen we uit. Dat is ons godbeeld: de goede herder, een medestander, iemand die je opzoekt.

De mensen die hier komen zijn geen losers. Ze zijn maatschappelijk succesvol, maar ze missen diepere verbondenheid. Ik ben er trots op dat mensen dit hier weten te vinden. Dat ze hier weer tot leven komen, van hopeloos naar hoopvol, van isolement naar verbondenheid. Dat ontroert me, dan kan ik huilen. Ik ben trots op de ontmoeting; dat hier eerlijke communicatie is; dat we ons niet beter voordoen dan we zijn.
Als je een relatie met God opbouwt, heb je veel vragen; dat kan confronterend zijn. Ik ben in deze relatie, zeg maar, in contact met de atheïst in mezelf. Ik negeer de atheïst in mezelf niet, maar ik voed ‘m ook niet.”

Oproep :
Help KLEUR er voor de buurt te zijn…
Kleur zoekt een nieuwe plek voor het inspiratie-café. Een open plek waar ze de buurt kunnen inspireren en hulp kunnen bieden. Een oud winkelpandje of hoekhuis kunnen ze met de nodige creativiteit zo opknappen. Voor tips en ideeën mail naar KLEURkerk@gmail.com