Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Deeleconomie in Segbroek

Eerlijk zullen we alles delen…

Armoedebestrijding en deeleconomie. Het klinkt als een logisch koppel, want waarom de overconsumptie niet wat afremmen door spullen, voedsel, onderdak en vervoer te delen? Maar hoe zorg je dat degenen die het ècht nodig hebben ervan profiteren en niet alleen de slimme ondernemers en gehaaide marketeers.

Wie spullen heeft, een auto, bakfiets, of een ongebruikte kamer, kan daaraan verdienen. Maar heb je een krappe beurs en weinig spullen (over), dan profiteer je daar niet zo snel van. Zo werkt het in de economie.

Part-time ondernemer

Stel dat je dan toch, met wat je kunt verhuren, een creatieve ‘scharrelondernemer’ bent geworden, hoe kom je dan aan een volwaardig inkomen? Want part-time ondernemerschap kennen instanties als de Belastingdienst (nog) niet.

Segbroek Deelt zoekt in opdracht van Stadsdeel Segbroek naar manieren om de deeleconomie op wijkniveau juist voor de minder bedeelden bekender en toegankelijker te maken en aandacht te geven aan sociaal ondernemende deelinitiatieven. Een voor de hand liggende stap zou zijn om de zoveelste website op te tuigen met een overzicht van bestaande initiatieven om te ruilen, huren of te delen. Het stadsdeel zag liever eerst die behoefte aan zo’n website bevestigd. Dus gooide de ingeschakelde sociaal ondernemer Jeroen Boon zijn plan om.

‘Steel’economie

Boon organiseert nu deelcafé’s: bijeenkomsten waar delers en gebruikers tips en ervaringen kunnen uitwisselen. En waar behoeftes gepeild worden. Waarmee zijn mensen écht geholpen? Is dat met een website of met gelegenheden om elkaar te ontmoeten? Segbroek Deelt wil wegblijven uit de hoek van bedrijven als Airbnb en Uber. Zij zijn de meest zichtbare voorbeelden van de deeleconomie, maar staan inmiddels ook model voor de ‘steel’economie waarin winst maken de enige prioriteit is – onder het mom van delen. Waar sociaal nut in de vorm van werkgelegenheid en armoedebestrijding volledig ondergeschikt zijn aan het belang van de ‘slimme ondernemer’.

Maatschappelijke winst

Goede voorbeelden zijn er ook: initiatieven die het meer van het collectief moeten hebben dan van het louter matchen van vraag en aanbod. Bijvoorbeeld www.thuisafgehaald.nl waar je maaltijden kunt delen met buurtgenoten. Of de energie-coöperatie van de Groene Regentes (zie het artikel op pag…..) of een broodfonds waarin een kleine groep zelfstandig ondernemers samen hun uitkering bij ziekte regelen, zonder tussenkomst van ‘dure’verzekeraars. Dat zijn initiatieven waarbij maatschappelijke winst – en niet de financiële – voorop staat en waarbij álle deelnemers profiteren.

Segbroek Deelt

Nieuwsgierig naar wat Segbroek Deelt u als deler of gebruiker te bieden heeft? Kom naar een van de deelcafé’s op dinsdag 12 of donderdag 21 april vanaf 20 uur. Bent u nieuwsgierig, maar wilt u eerst inspiratie opdoen? Kom dan naar het grote ruil- en deelfeest op zaterdag 14 mei (van 13.30 tot 16.30 uur). Deel-Initiatiefnemers rondom de thema’s spullen, voedsel, zorg, mobiliteit en energie presenteren zichzelf die dag. U bent op deze data welkom in Buurtkerkhuis Bethel aan de Thomas Schwenkestraat 28.

Meer informatie over aanmelding en over Segbroek Deelt vindt u op de facebookpagina van Segbroek Deelt.