Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De uitvoering van het wijkprogramma

In 2015 stelde ons stadsdeel in samenwerking met bewoners en organisaties het Wijkprogramma 2016-2019 voor het Regentesse- en Valkenboskwartier samen. Het stadsdeel organiseerde 22 maart bij Jonker Frans een inloopavond waar Odin de Bruin van het stadsdeelkantoor Segbroek aangaf welke activiteiten uit dat Wijkprogramma het stadsdeel al in 2016 gaat uitvoeren. Die concrete activiteiten staan in het ‘Uitvoeringsplan 2016’.

Het was dan ook een drukbezochte bijeenkomst met o.a. vertegenwoordigers van Florence, het Stadsdeelkantoor, Stadhuis Spui, het IPS, het Dialooghuis, van VoorWelzijn, het Sociaal Wijk team en van Kaabassi. En verder nog de wijkagenten, de werkgroep van het Newtonplein en natuurlijk bewoners uit ReVa.

Binnen anderhalf uur kregen de aanwezigen een goede indruk van alle activiteiten die het stadsdeel gaat ontplooien om de leefbaarheid van de wijk te vergroten. En dat op acht verschillende terreinen: buurtwaardering, jeugd en onderwijs, sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid, werk en inkomen, wonen, bedrijvigheid en opvoeding en zorg. En behalve voorlichting was er ook alle ruimte voor suggesties en vragen vanuit de aanwezigen. Voor zowel het Stadsdeelkantoor als voor de aanwezigen bleek dit een uiterst zinvolle avond.

Het wijkprogramma is te vinden op www.denhaag.nl Op deze site staan trouwens tientallen interessante cijfers over onze wijk. Het rapportcijfer ‘woonomgeving’ is in ReVa 6,5, onze eigen woning geven we 7,4. Meer dan 65% geeft aan prettig met buurtbewoners om te gaan en bijna 25% van de bewoners doet vrijwilligerswerk.