Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Welkomcollege in de oude school aan de Weimarstraat

In het schoolgebouw met de engelen aan de gevel, Weimarstraat 300, dat al geruime tijd leeg staat, is voor in ieder geval een half jaar het Welkomcollege voor ongeveer 45 jongens (Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen ) tussen de 15 en 18 gehuisvest. Het gaat om jongens die een erkende status hebben en die al enige tijd in Den Haag beschermd wonen. Zij krijgen begeleiding via Jeugdformaat en Parnassia . Het Welkomcollege wordt georganiseerd vanuit de gemeente in samenwerking met het Lucas Onderwijs.

Denice Spaans is de coördinator van dit project, de uitvoering gebeurt door enthousiaste vrijwilligers. De jongens krijgen les in vier groepen. Op 20 januari vlak voor de start sprak ik Denice: “Ja, maandag de 25e starten we met de intake en we zijn volop bezig met het verzamelen van leermaterialen, leesboeken en ontspanningsspelen. We zijn ook nog op zoek naar sportmogelijkheden en we zouden graag samen met buurtbewoners/vrijwilligers het schoolplein op willen knappen. Zou fantastisch zijn als mensen zich hier voor melden.” Dat kan bij Denice Spaans via het mailadres welkomschool@gmail.com

(Foto: http://haagsescholen.nl/)