Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Scholarshippers Mourad en Mustafa zijn halverwege hun traject.

Donderdag 21 januari vindt op de KRAJICEK playground aan het Hondiusplein een evaluatie plaats van het functioneren van de scholarshippers Mourad Essaouo en Mustafa Bingol. Het Hondiusplein, tevens speelplaats voor de Klimop school was de eerste Krajicek playground (1997)in Nederland. De Krajicek Foundation steunt jongeren uit volkswijken met scholarships via het betalen van hun studiekosten. Als tegenprestatie doen de jongens 100 uur vrijwilligerswerk op een playground.

Zowel Mourad als Mustafa geven op donderdagavond voetbaltraining aan gemiddeld 8 kinderen uit de wijk. Ze hebben inmiddels de helft van die 100 uren ingezet. Mourad is met Vavo bezig en wil daarna een HBO op leiding techniek doen. Mustafa zit nu op een MBO-opleiding en wil later HBO Sportmanagement doen. Beiden zijn trots op hun prestaties als trainer: “De wijk heeft daar wat aan en sommige moeilijke jongens krijgen we toch aan het sporten!
Bij de evaluatie zijn Wim de Jong, regiomanager van de Krajicek Foundation en Jeroen van Barneveld van Voor Welzijn aanwezig. Ze stellen samen met de jongens vast dat het vrijwilligerstraject prima verloopt. Op bijgaande foto zien we de twee vrijwilligers en hun begeleiders op het kunstgrasveld.