Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Ontwikkeling Regentesse Zuid. Een plek waar alles samenkomt.

Regentesse Zuid wordt de komende jaren opnieuw ingericht. Het doel is het creëren van een gebied waar aantrekkelijk wonen, recreëren en werken in een groene omgeving samenkomen.

De ontwikkeling van Regentesse Zuid is eind 2015 pas goed op gang gekomen. De gemeente Den Haag, woningcorporatie Staedion, Heijmans (voormalig Proper Stok) en Syntrus-Achmea hebben een voorlopig akkoord bereikt over de herontwikkeling van de leegstaande kantoorgebouwen langs de Loosduinseweg nummers 9, 13 tot en met 17 en 55.

Achtergrond Regentesse Zuid

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 mei 2011 het projectdocument Regentesse Zuid vastgesteld. In het projectdocument staan de plannen beschreven van woningcorporatie Staedion, ontwikkelaar Proper Stok en de gemeente voor de gebiedsontwikkeling van Regentesse Zuid. In dit document gaat het om drie zaken: plannen voor de verbetering van Park de Verademing,
(creatieve) bedrijfsruimte in de Energiecentrale van EON en woningbouw op het voormalige Gemeentelijke Industrieterrein (GIT).

De plannen voor het park en het GIT zijn samen met bewoners en andere betrokkenen gemaakt. Het doel is dat Regentesse Zuid in 2022 een Haagse wijk voor eigentijds wonen, met sterke bedrijvigheid en veel groen wordt.

Woningen

Langs de Loosduinseweg komen twee woonblokken. Tegen de Renaultgarage aan verschijnt een woongebouw met 72 sociale huurappartementen voor verhuur door Staedion. Daarnaast komt een gebouw met een mix van 100 vrije sector huurappartementen (Syntrus Achmea) en 25 koopappartementen, 8 penthouses en 25 grondgebonden koopwoningen (Heijmans). Zomer 2015 werd begonnen met de sloop en startten woningcorporatie Staedion en Heijmans Vastgoed BV met de bouw van de 2 woongebouwen. Eind 2016 wordt de oplevering van de eerste woningen verwacht.

Esperantoplein

In het hart van de wijk komt een centrale verblijfs- en ontmoetingsruimte, ‘het Esperantoplein’. Dit is het actieve hart van de nieuwe buurt, waar de niet-woonfuncties zoals creatieve bedrijfsruimtes, horeca, kunstenaarsateliers en een theater zich concentreren.

De Verademing

Onderdeel van de gebiedsontwikkeling Regentesse Zuid is het toegankelijker, aantrekkelijker en veiliger maken van Park de Verademing. Hiervoor is een ontwerpteam samengesteld uit omwonenden, gebruikers en de groenbeheerder van het park. De reconstructie/herinrichting van het park begint op zijn vroegst na de bouwvak 2016. In het aprilnummer van KonkreetNieuws zullen we verslag doen van gesprekken met leden van dit ontwerpteam.