Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Feestmaaltijd voor jongeren van de Anton Constandse Stichting

Begin december ontvangt de redactie een heel bijzondere tip: coffeeshop Galaxy uit de Weimarstraat biedt bewoners van de Anton Constandse Stichting op 16 december een feestmaaltijd aan. De Anton Constandse Stichting beheert een aantal huizen in ReVa, onder andere aan de Valkenboslaan, waar ze jongeren met psychische problematiek begeleiden. Is dit niet een mooi verhaal voor de wijkkrant?

Interessant is het zeker: coffeeshops worden meestal in verband gebracht met overlast en doorgaans niet met acties voor goede doelen. Op 16 december vindt het buffet voor een twintigtal bewoners en hun begeleiders plaats in het pand Valkenboslaan 175. Natuurlijk is ook de initiatiefnemer, eigenaar Dave van coffeeshop Galaxy, aanwezig.

Iets goed terug doen voor de maatschappij is normaal toch!

Dave: “Deze coffeeshop bestaat al 32 jaar. Ik hou me keurig aan de regels en stuur bijvoorbeeld dubbelparkeerders voor de deur altijd onmiddellijk weg. Ik vind het leuk om voor de zwakkere groepen in de samenleving regelmatig iets te doen. Vorige keer was het voor Jonker Frans en nu voor de bewoners van de ACS. Je moet toch gewoon wat terug doen voor de maatschappij. Dat is normaal toch!” zegt Dave in stevig Haags. Hij krijgt als dank een mooi kerststukje en daar is hij zichtbaar door geëmotioneerd. Natuurlijk worden er foto’s gemaakt en dan begint het grote opscheppen. Het smaakt de club zichtbaar goed. Kortom een mooi gebeuren zo tegen de Kersttijd.