Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De Elout. Leerkrachten halen het beste uit ieder kind!

Dit artikel over De Elout is het derde in de serie over basisonderwijs in ReVa.

Mevr. Natascha Nieuwenhuizen begon haar onderwijsloopbaan in 1993 in het onderwijs Nadat ze zeven jaar in het speciaal onderwijs aan een cluster-4 school voor leerlingen met gedragsmoeilijkheden had gewerkt, maakte ze de overstap naar de Elout. Sinds schooljaar 2013-2014 is ze directeur op deze school. Het schoolgebouw aan de Copernicusstraat 159 is in 2008 helemaal vernieuwd.

We hebben vrijdag 15 januari een gesprek met haar. Het is stil in het schoolgebouw. Alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 staan vandaag van 11.00 tot 13.00 uur bij het Iceparadise in Leidschendam op de schaatsen. Ook ouders zijn uitgenodigd om te helpen bij de organisatie. En daarmee komen we meteen op twee van de sterke punten van De Elout: aandacht voor sport en ouderbetrokkenheid.

Sport

“We besteden inderdaad veel aandacht aan sport. De leerlingen van groep 5 en 6 krijgen eenmaal in de week zwemles in de Blinkerd. Naast onze vaste bewegingslessen hebben we ‘Club Elout’, ons programma naschoolse sportactiviteiten voor alle leerlingen van groep 1 tot en met 8. Vier dagen in de week en elke dag drie activiteiten, variërend van tennis, turnen en badminton, tot waterpolo, voetbal of hockey. Zeker de helft van de leerlingen neemt daar actief aan deel. We maken ook gebruik van voorzieningen in de wijk, zoals de tennisbanen van Breekpunt of de badmintonzaal aan de Gaslaan. We hebben zelf sporters aangetrokken en ook de gemeente biedt ons begeleiders aan. Het doel is om kinderen lid te laten worden van een sportclub.”

De Elout, een gastvrije, christelijke school

De leerlingen van de Elout komen voor het grootste deel uit de wijk Valkenbos-Regentes. Zowel allochtone als autochtone ouders kiezen voor De Elout en de groep leerlingen is in toenemende mate een afspiegeling van de wijk. “Maar wij zijn een christelijke school en we vieren de christelijke feestdagen. We praten daar over bij de aanmelding. ‘Zó doen we dat hier.’ Elke week lezen we een stukje uit de bijbel en elke schooldag bespreken we naar aanleiding van dat fragment ‘spiegelverhalen’- ‘Hoe zou jij handelen in zo’n situatie? Hoe zou jij het vinden als…? Hoe is jouw beleving?’ We willen christelijke normen en waarden meegeven. Ouders weten dat en ze waarderen het.”

De school vindt de betrokkenheid van ouders van wezenlijk belang. “Dat moet ook met een christelijke school als de onze. Ouders moeten zich betrokken voelen. Voor de ouders van de peuters en de kleuters organiseren we om de drie weken themabijeenkomsten, waar we het thema bespreken dat we in de klas behandelen en we vertellen hoe we dat gaan doen. Bij de peuters hebben we nu het thema ‘Hatsjoe’ en bij de kleuters werken we aan het ‘Br, wat is het koud!’ De ouders kunnen daar dan thuis verder met hun kind over praten. Sinds kort hebben we, dat is een initiatief vanuit de ouders, koffieochtenden voor ouders. Wat we ook belangrijk vinden is dat vanaf groep 6 de leerlingen meekomen tijdens de kennismakingsgesprekken die de leerkrachten jaarlijks met de ouders hebben. Het gaat er steeds om de driehoek school-ouder-kind zo sterk mogelijk te houden.”

Kunstmagneetschool

De Elout besteedt niet enkel veel aandacht aan sport, de school is ook ‘Kunstmagneetschool’. Vanuit de gemeente kreeg de Elout subsidie om extra aandacht te besteden aan cultuureducatie. “Ons team koos voor twee disciplines: drama en muziek. Het Koorenhuis leidde al onze docenten op om dramalessen te kunnen verzorgen. Op het einde van elk schooljaar verzorgt elke groep een voorstelling voor de ouders. Bij muziek krijgen de leerlingen van groep 5 en 6 één keer in de twee weken muziekles door een vakdocent en de eigen leerkracht verzorgt dan later de vervolgles. In groep 5 maken de leerlingen kennis met blokfluit, keyboard, gitaar en slagwerk en in groep 6 oefenen ze met één van die vier instrumenten. We hebben ook ‘levende muziek’ op school. In groep 3 komen musici van het Residentie Orkest, in groep 5 van Slagwerk Groep Den Haag en in groep 8 Haagse rappers. Daarnaast hebben we allerlei andere muzikale activiteiten. Vergeet niet: muziek heeft een positieve invloed op het leren. We willen leerlingen een breed scala aan ontplooiingskansen bieden. Ze ontwikkelen in de loop van hun schooltijd kennis, vaardigheden en gevoel voor kunst en theater in het bijzonder. Rekenen en taal zijn bij ons de kernvakken, maar het gaat om méér.”

Coachend leren

Voor de zaakvakken en voor rekenen en taal werkt De Elout met coachend leren. “We maken de leerlingen zelf verantwoordelijk voor hun leren. We geven ze op deze manier extra bagage mee, meer zelfstandigheid. Die methode werkt. Onze leerlingen gaan na De Elout in overgrote meerderheid naar De Populier, naar de Heldring of naar het Maris, vwo/havo- en mavo-scholen voor voortgezet onderwijs hier in de buurt. “