Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Zon der Gaslaan

  • volledig artikel (deels te lezen in KonkreetNieuws van december 2015)

Groene-regentes-IMG_6331

Het eerste nummer van KonkreetNieuws (april 2015) openden wij met het artikel ‘Wel de lusten, niet de lasten’ en we plaatsten op de voorpagina de foto van de initiatiefnemers van ‘Zon der Gaslaan’ op het dak van de sporthal aan de Gaslaan. Het artikel in KN over aandelen in zonnepanelen sloot af met een oproep aan bewoners om aan dit project deel te nemen.

75 deelnemers hebben de afgelopen maanden belangstelling getoond voor de aandelen in de zonnepanelen, waarmee de coöperatie de beschikking kreeg over de benodigde 85.000 euro. De 240 ReVa-zonnepanelen staan inmiddels op het dak van de Sporthal aan de Gaslaan en heel binnenkort gaat de installatie draaien. Op 25 oktober 2015 was er in de grote zaal van De Nieuwe Regentes dan ook alle reden voor een feestje.

Voor bewoners, zo blijkt, komen de financiële argumenten om deel te nemen niet op de eerste plaats. Het gaat om duurzaamheid, om zuinig omgaan met spaarzame energie, om het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen, om ideeën over milieu en toekomst in praktijk te kunnen brengen, en – heel praktisch – om zonder eigen dak toch gebruik te kunnen maken van zonne-energie. De initiatiefnemers willen ook andere mogelijkheden benutten om de wijk te vergroenen en te verduurzamen en hadden daarvoor ter inspiratie twee sprekers uitgenodigd.

Lisette Kaupmann sprak namens Stedin over de ontwikkelingen in de wijk Hoog Dalem in Gorinchem. De vijftig huishoudens in de wijk wekken collectief zonne-energie op, een ‘all electric’ nieuwbouwwijk. De zelf opgewekte zonne-energie wordt bij weinig of geen verbruik opgeslagen in accu’s die in de woningen zelf staan. De opgeslagen stroom kan vervolgens op ieder moment van de dag worden gebruikt. In de zomer door de bewoners en in de winter gebruikt Stedin de accu’s. Dit laatste om piekbelasting in het elektriciteitsnetwerk te voorkomen. Vanzelfsprekend heeft een nieuwbouwwijk meer en andere mogelijkheden dan een wijk uit de 19e eeuw, maar Hoog Dalem kan inspirerend werken voor ReVa.

Robin Berg van Lombox.nl uit Utrecht vertelde over een van zijn eigen projecten. Een paar zaken komen samen: met zonnepanelen in de wijk elektriciteit opwekken, elektrische deelautos’s én een eigen stroomnetwerk in de wijk dat met piekenbelasting om kan gaan. De stroom die op drie wijkgebouwen wordt opgewekt is met een eigen netwerk verbonden. Deze zonnestroom wordt via een laadpaal voor elektrische auto’s in de accu opgeslagen. Als je met de auto op pad moet, kun je rijden; heb je de auto niet nodig, kun je bij piekbelasting de accu weer ‘ontladen’. Volgens Robin Berg is de accu van de elektrische auto heel belangrijk voor de transitie naar duurzame energie. Want de accu maakt het mogelijk de duurzame stroom op een ander moment te gebruiken, bv als de zon niet schijnt.

De Groene Regentes wil samen met anderen doorgaan met het vergroenen en verduurzamen van de wijk en de stad. Na de presentaties blijkt dat bewoners met een aantal zaken aan de slag willen: All Electric (presentatie Lisette Kaupmann), V2G (presentatie Robin Berg), windenergie, warmte pompen, en opslag accu’s in fabriek EON. Wil je ook meewerken aan een van deze projecten? Laat het weten via info@GroeneRegentes.nl en wellicht vieren we over twee jaar weer een openingsfeest!