Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Wel of geen nieuwe bewonersorganisatie ReVa?

Impressie van een verkenning in Bethel op 14 oktober 2015
De afgelopen periode heeft ReVa het moeten stellen zonder bewonersorganisatie. Vanuit verschillende hoeken kwamen signalen dat zo’n organisatie werd gemist. Stadsdeel Segbroek liet daarom een verkenning uitvoeren onder sleutelfiguren en partijen binnen ReVa naar de behoefte aan een dergelijke organisatie of een andere vorm van samenwerking. De uitkomsten werden op 14 oktober besproken met een aantal vertegenwoordigers van groeperingen met wie gesproken was.
Stadsdeeldirecteur Hanneke Schippers verwelkomde de aanwezigen en lichtte kort toe waarom het stadsdeel deze verkenning en deze bijeenkomst heeft gefaciliteerd (zie boven). Ze gaf het woord aan Hans Hoogvorst, die de verkenning heeft uitgevoerd en deze kort presenteerde.

Niet, of toch wel?

In totaal zijn 25 gesprekken gevoerd met 48 actieve personen die 26 organisaties in ReVa vertegenwoordigden. In grote lijnen was de uitkomst dat er op dit moment geen sterke behoefte bestaat aan een nieuwe bewonersorganisatie. Groepen kennen elkaar vaak niet en zijn vooral met hun eigen achterban bezig. Er zijn geen gezamenlijke thema’s waarmee men bezig is en ook voelt lang niet iedereen zich onderdeel van de wijk ReVa. Maar helemaal niets is ook weer zoiets, vonden vele gesprekspartners, ook tijdens deze bespreking van de verkenning. Eigenlijk wil men toch wel iets. Bijvoorbeeld een centraal servicepunt, waar alle kennis van en over de wijk, nuttige adressen, informatie en doorverwijsmogelijkheden voor iedereen te vinden is. Tussen haakjes: Ook de KonkreetNieuws vond men een goed samenbindend middel.

Hoe verder?

Enkele aanbevelingen die Hans Hoogvorst naar aanleiding van de verkenning doet, passen bij de uitkomsten ervan en bij de discussies die tijdens deze bijeenkomst werden gevoerd. Die aanbevelingen komen in grote lijnen op het volgende neer. Begin niet met een nieuwe bewonersorganisatie, maar ga op zoek naar een andere passende vorm van uitwisseling en netwerken. Vermijd koepels, hou het zo laag mogelijk bij de bewoners. Breng een soort (digitale) wijkwinkel terug en laat je ondersteunen door het Stadsdeelkantoor. Odin de Bruijn, ook hier aanwezig als stadsdeelmedewerker, nodigde de aanwezigen van harte uit om te komen praten of informatie uit te komen wisselen. In ieder geval werd deze verkenning en de bespreking erover gezien als een eerste stap naar iets nieuws, wat het ook moge worden. Er wordt verder gepraat en het Stadsdeel zal dit begeleiden. Wordt vervolgd.