Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Installatie Jeugdsportraad

Installatie Jeugdsportraad in Segbroek op 30 september 2015

Op 30 september werd in het clubhuis van Dubbel Zes aan de Zonnebloemstraat op feestelijke wijze de Jeugdsportraad (JSR) Segbroek geïnstalleerd. Na een stevige aftrap door het rapduo Vinrock en een woordenspel tussen Stadsdeeldirecteur Hanneke Schippers en de 6 jeugdraadsleden werd een convenant afgesloten tussen de partners:Dienst Publiekszaken Segbroek, Dienst OCW/Sportsupport, Stichting Voor Welzijn (regie ) en natuurlijk de Jeugdsportraad.

Eenmaal per kwartaal en verder voor zover gewenst en nodig vergadert de JSR met de twee eerstgenoemde partners. Voor Welzijn regelt de agenda en begeleidt de jongeren. Er zijn zes Jeugdsportraadsleden benoemd. Elk adopteren zij een of meer van de Top Tien pleinen in Segbroek: Hondiusplein, De Verademing, Koningsplein, De Groene Slof, Newtonplein en vijf pleinen buiten Reva, maar binnen Segbroek De Mient, De Kooi, Hazelaarplein, Appelplein en Bosbesstraat. De jonge raadsleden zijn aanspreekpunt voor de wijkbewoners als zij wensen of klachten hebben over het door hen geadopteerde plein.

De Jeugdsportraad Segbroek is de eerste in de stad en bestaat uit Gabriel Mathura, Sieb Voermans, Thomas Slager, Bas Buisen, Melissa Kloppert en Jean Michel Boeltjes. Zij beginnen met enthousiasme aan hun taak door met zwier hun handtekening onder het convenant te zetten. Met een hapje, geleverd door de bekende Turkse winkelier Firat uit de Weimarstraat wordt de sessie besloten. In een van de komende edities zullen we in gesprek gaan met de Jeugdsportraad over hun ervaringen in deze nieuwe rol.