Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Wisselkiosken brengen reuring in de wijk!

De Haagse Stadspartij heeft een notitie ingediend waarin de Wissel Kiosk (WiKi) wordt geïntroduceerd, een kiosk van en voor de wijk! De wijkbewoners bepalen zelf waar hun WiKi komt te staan. Misschien kan dat groene plein nog activiteit gebruiken, of kan een WiKi reuring brengen op de hoek van die nog wat saaie straat. De verplaatsbare WiKi is gemaakt van Haags hout en wekt haar eigen energie op. En kan steeds op een andere plek in de wijk worden ingezet. En wijkbewoners mogen in samenspraak met wijkorganisatie en stadsdeel bepalen wat welke invulling van de WiKi krijgt.

kioskoud

Lees verder