Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

DEN HAAG BEREIDT ZICH VOOR OP EEN FEESTELIJKE JAARWISSELING

DE VOORBEREIDINGEN VOOR DE JAARWISSELING ZIJN WEER IN VOLLE GANG.
HIERONDER STAAT IN GROTE LIJNEN WAT ER ALLEMAAL WORDT GEDAAN EN WAT
BEWONERS KUNNEN DOEN OM 2016 IN DEN HAAG FEESTELIJK IN TE LUIDEN.

Jaarwisseling 2016

FESTIVITEITEN
Net als afgelopen jaar is er een centrale vuurwerkshow op de Hofvijver.
Op het strand van Scheveningen worden de traditionele vreugdevuren
ontstoken. Ook in andere stadsdelen zijn er diverse kleinschalige
activiteiten en feesten.

VUURWERK
Koop alleen vuurwerk bij de gecertificeerde vuurwerkhandel. Afsteken
mag van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. De omgeving rond
ziekenhuizen, kinderboerderijen en dierenasiels zijn vuurwerkvrijer
zones. De zones worden met borden aangeduid. Steek hier geen vuurwerk af
en beperk de overlast.

De verkoop van babypijltjes en romeinse kaarsen is landelijk verboden,
omdat daar relatief veel ongelukken mee gebeuren. Wensballonnen zijn
niet verboden, maar ze zijn wel gevaarlijk, zeker in de buurt van bomen,
hoge gebouwen en als er veel wind staat. Gebruik alleen door de Voedsel-
en Warenautoriteit (NVWA) goedgekeurde wensballonnen en lees vooraf de
gebruiksaanwijzing.

Kinderen of ouders die meer willen weten over het veilig afsteken van
vuurwerk kunnen hier navraag naar doen op school. Op uitnodiging van
veel scholen geven medewerkers van Halt en welzijnsorganisaties
voorlichting aan kinderen en jongeren over het veilig afsteken van
vuurwerk. Ze delen ook vuurwerkbrillen uit.

ILLEGAAL VUURWERK
Een speciaal team van de politie pakt mensen die illegaal vuurwerk
inkopen, vervoeren, verhandelen, kopen, opslaan of afsteken aan.
Omwonenden kunnen hier ook bij helpen. Zij kunnen de politie bellen via
0900 – 8844 om tips over illegaal vuurwerk door te geven. Bij
gevaarlijke en verdachte situaties kunnen zij direct 112 bellen. Anoniem
bellen kan ook, via Meld Misdaad Anoniem 0800 – 7000. Tips van
oplettende inwoners zorgen er ieder jaar weer voor dat levensgevaarlijke
situaties worden voorkomen en dat het aantal slachtoffers beperkt
blijft.

BRAND EN SCHADE VOORKOMEN
Om brand en schade te voorkomen is het verstandig brandbaar materiaal
zoveel mogelijk op te bergen. Denk aan afval, kerstbomen,
bouwmaterialen, afvalcontainers en fietsen. Mocht er toch brand
ontstaan, dan kunnen mensen direct 112 bellen of – als het om een klein
brandje gaat – zelf blussen. Denk daarbij aan een brandende kerstboom
die niet direct naast een gebouw of auto ligt. Met de campagne ‘Bellen
met Beleid’ vraagt de brandweer hier extra aandacht voor, om zo het
aantal onnodige meldingen te verminderen (www.brandweer.nl/haaglanden
[2])

PARKEREN
Tijdens de jaarwisseling kunt u uw auto gratis of tegen een gereduceerd
tarief veilig stallen in vier parkeergarages:

* P1 garage Leyweg 1
* Parking Scheveningse Bad (Zwolsestraat)
* Q-Park Haagse Markt
* Q-Park Laakhaven

Na het parkeren ontvangt u twee gratis HTM vervoerskaartjes bij de loge
van de garage. Kijk op www.denhaag.nl/jaarwisseling [3] voor de
voorwaarden en de momenten waarop u uw auto kunt stallen en weer
ophalen.

AFVAL
Wie na de feestdagen van zijn kerstboom af wil, kan het beste kijken op
de gemeentelijke afvalkalender (www.denhaag.nl/afval [4]). Daarop staat
wanneer de gemeente de bomen ophaalt. Rond de jaarwisseling worden
diverse afvalcontainers preventief afgesloten. Houd hier rekening mee.
Voor het laten weghalen van grof vuil kan met 14070 worden gebeld voor
een afspraak.

OPRUIMEN
Op 1 januari gaan de gemeentelijke diensten al vroeg de straat op om
alles weer op te ruimen. Veel bewoners pakken ook een bezem en helpen
mee. Zo maken bewoners en gemeente samen de straten weer schoon. De
gemeente deelt ook op verschillende plekken vuurwerkzakken uit, waar
mensen vuurwerkafval veilig in kunnen stoppen.

In een aantal wijken zijn kleinschalige initiatieven waarbij kinderen
Crownies kunnen sparen bij het inleveren van kerstbomen. Voor meer
informatie over deze acties, kunnen bewoners terecht bij hun
welzijnsorganisatie, of ze kunnen kijk op www.crownies.nl [5].

MEEDENKEN
Mensen met ideeën die kunnen bijdragen aan een feestelijke en
gezellige jaarwisseling (denk aan activiteiten voor jongeren)kunnen
hierover contact opnemen met hun stadsdeel.

WAARSCHUWING
Wie de jaarwisseling verstoort, wordt hard aangepakt. Schade aan
gemeentelijke eigendommen worden verhaald op de dader.

MEER INFORMATIE
Alle gemeentelijke informatie over de jaarwisseling staat op:
www.denhaag.nl/jaarwisseling [3].