Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Bewoners bezorgd om Daguerreplein

Bewoners en ondernemers rond het stukje tussen de Edisonstraat, Daguerrestraat en de Beeklaan, voor het gemak omgedoopt tot Daguerreplein, maken zich zorgen over enkele ontwikkelingen in de omgeving. Binnenkort wordt daarover een tweede bewonersbijeenkomst gepland, waarvoor de wijkagent(en), gemeente en ondernemers worden uitgenodigd om samen met bewoners over de problemen, en vooral de oplossingen te praten. Meer informatie of opgeven kan via lehmannperry@gmail.com

Meer in de papieren wijkkrant die half december verschijnt.