Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Vertel úw ervaring met de veranderingen in de zorg 2015

Bij het decembernummer verschijnt een extra bijlage met veel aandacht voor de veranderingen binnen de zorg. In 2015 zijn veel veranderingen ingegaan. Is dit goed en flexibel gegaan of heeft het juist voor de nodige problemen gezorgd. Hoe denken onze buurtbewoners en -professionals daarover?

Op 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben meer taken gekregen in de langdurige zorg en ondersteuning. De AWBZ-zorg is overgegaan naar de Wmo 2015 (gemeente), de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet en de nieuwe Wet langdurige zorg.

Wat is úw verhaal?

Na een jaar willen wij het beeld scherp stellen over hoe dit is verlopen. Als wijkkrant kunnen wij niet voor de wetenschappelijke manier gaan, maar we kunnen wel indrukken en ervaringen weergeven. Het liefst uit de eerste hand.

We vragen daarom uw medewekering: heeft u in 2015 te maken gehad met deze veranderingen? Of kent u iemand die ermee te maken had? Te denken valt aan mantelzorg, jeugdzorg, (huishoudelijke) hulp aan huis of het verkrijgen van de noodzakelijke voorzieningen. Ook als professional in de zorg kunt u reageren.

Ondersteuning2Ondersteuning1

Wilt u uw verhaal vertellen?
Mail ons direct!