Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Terug naar het grasveld: de Agnesparochie in de maatschappij.

Vorig jaar voegde het bisdom 6 Haagse geloofsgemeenschappen samen tot één parochie. De Agnesparochie in ReVa maakte deel uit van die fusie samen met Antonius Abt, Driekoningen, Ignatius van Loyola, Jacobus de Meerdere en H. Willibrord. Aanleiding voor een (hernieuwde) kennismaking met de Agnes. Dat er op de zondag twee vieringen zijn, een Nederlands- en een Spaanstalige, is algemeen bekend. Minder bekend zijn de maatschappelijke activiteiten van en vanuit de Agnes. Jean Marie Bosch van Drakenstein, lid parochiebestuur, vertelt over de eerste christenen die hun diensten op het grasveld hielden en dan meteen hun goede gaven deelden. “Dat is waar het om moet gaan!”

De Agnes maakt actief deel uit van het Interreligieus Beraad. Binnen dit beraad is een groep bewoners, die voor de gemeente of andere instellingen moeilijk bereikbaar is vanwege taal- of cultuurverschillen. Zo is de Agnes ook vertegenwoordigd in het IPS, een praktisch ontmoetingsplatform. Harry Vrins, vz van de Beheerscommissie: “Je ziet daar samenwerkingsverbanden ontstaan. Je kunt hier je vragen kwijt en praktische oplossingen bieden voor problemen van anderen.”

De Agnes aan de Beeklaan is betrokken bij die laan. Tijdens ‘Beeklaan Bruist’ organiseert Agnes concerten in de kerk; ze maakt deel uit van de ‘Nieuwe Beeklaan’, het initiatief dat ontstaan is na de dood van juwelier Ruud Stratmann. Ze werkt samen met het Dialooghuis, pal aan de overkant van de straat, waar verschillende buurtverenigingen onderdak vinden.

“Onze droom is om een soort Buurthuis van de Toekomst te worden, samen met onze directe buren: Jonker Frans, Basischool Toermalijn en Hofje van Boheemen aan de Newtonstraat, ”zegt lid van het parochiebestuur Jean-Marie .“ Met hen hebben we al een nauwe samenwerking en die versterken we ook fysiek: we leggen in onze tuin, nu nog een onbestemd grasveld, een pad aan dat die instellingen met elkaar verbindt. Er komt ook een verbinding naar het binnenterrein van de school Toermalijn. Parnassia heeft een tuinproject geadopteerd en er komen plantenbakken op verrijdbare wagentjes. Zo gaan we als het ware ‘terug naar het grasveld’.”

De Agnes is ook uitdeelpunt van de Voedselbank waarvoor elke donderdag vrijwilligers vanuit de parochie actief zijn. Gemiddeld helpt de Voedselbank bij Agnes 100 gezinnen en alleenstaanden . De parochie combineert dat met het spreekuur van het Agnes Solidariteitsfonds. Dit ondersteunt bij acute probleemsituaties, bijvoorbeeld als ouderen opeens hun financiën niet meer goed kunnen beheren. Het fonds springt dan bij met een lening (in 2014 gebeurde dat 50 keer) of verwijst naar de instantie die hulp kan bieden. Binnen de Oscar Romero groep van de parochie is het initiatief ontstaan om in combinatie met de Voedselbank kleding en schoenen in te zamelen.

Het onderhoud van het kerkgebouw vergt grote bedragen, het aantal betalende gelovigen is niet groot en het gebouw zou, alleen al vanwege het financiële aspect, efficiënter gebuikt kunnen worden, zo vindt ook het parochiebestuur. Voor stichtingen en verenigingen biedt de Agnes dan ook tegen geringe vergoeding onderdak en een vaste plek om te vergaderen.

In de kerk zit nu een Hindoestaanse ouderen sociëteit, het koor Cora Vocale verzorgt concerten en er zijn samenkomsten van de werkgroepen. Meer dan 100 vrijwilligers kent de Agnes, parochianen die zich inzetten voor vieringen, kerkkoor, secretariaat, schoonmaak, dienst en de voedselbank. De Agnes is nog op zoek naar vrijwilligers voor de catering, gastheer/gastvrouw of vrijwilligers voor de website. Ook vrijwilligers die zich kunnen inzetten bij het maatschappelijk werk zijn welkom.

De Agnes wil een sociaal-maatschappelijke organisatie zijn. Jean-Marie: “Wij zijn een gastvrij huis en onze zorg gaat uit naar iedereen. De toekomst van onze parochie zit ‘m in de combinatie ‘kerk en samenleving’.” Op de bijgaande foto zie je hoe in december 2014 een grote maaltijd met buurtgenoten georganiseerd is. Dit gaan we vaker doen.