Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

“Ouderen hebben het vaak moeilijk”

De Stichting Federatie Eekta

Bij binnenkomst in het gebouw van de Stichting Federatie Eekta aan de Boylestraat zie je op het bord onmiddellijk hoe actief deze stichting is voor diverse doelgroepen. Zangles, yogales, maatschappelijk werk, schilderen, muziekles, buikdansen, zumba voor ouderen en jongeren, Hindiles, computercursussen voor beginners en gevorderden, dansles, ontspanningsmiddagen, tekenen en gebedsdiensten. Sommige lessen vinden meerdere keren per week plaats.

Tjandrika Rangoe is sinds anderhalf jaar directeur van de Stichting. De familie Rangoe arriveerde op 10 maart 1970 in Den Haag. Daar stond hij met zijn broer en zusjes in dunne tropenkleding op het Koningsplein en het sneeuwde. Een wonder! “Een overbuurvrouw haalde ons naar binnen en zorgde voor passende kleding”. Een warme ontvangst dus. Hij heeft zich altijd goed thuis gevoeld in Nederland . Zijn visie: “Samen met anderen je eigen identiteit behouden. Je kunt best emanciperen en integreren, maar je eigen identiteit moet je vasthouden. ‘Eekta’ is het woord voor ‘eenheid’ in Hindi en op ons logo staan dan ook twee handen die elkaar vasthouden. Het gaat om dialoog en verbinding. Veel problemen zijn immers niet specifiek voor een bepaalde allochtone doelgroep. Of het nou gaat om Turken, Surinamers, Marokkanen, Antillianen of Polen, het heeft allemaal te maken met cultuurgebonden tradities, met normen en met waarden.”

Tjandrika betrekt dan ook zoveel mogelijk andere groepen bij zijn activiteiten. “Laatst zijn we naar de Keukenhof geweest met voor het merendeel Hindostanen, maar we hadden ook Turken, Marokkanen, Nederlanders en Antilianen in de bus. We zijn bezig om een Turkse vrouwengroep binnen te halen en we werken aan een Turks-Marokkaanse bijeenkomst. Regelmatig zijn er avonden met meer dan 300 bezoekers en dan wijken we uit naar Uitenhage of naar De Nieuwe Regentes.

Op onze voorlichtingsavonden hebben we meestal meer dan 150 mensen in huis. Op 29 mei hadden we bijvoorbeeld een voorlichtingsavond over oudermishandeling en valpreventie. De mensen schamen zich voor zoiets, maar ze zijn wel nieuwsgierig. En wij zeggen: “We geven voorlichting. Je hoeft niet bij ons te komen met je problemen. Wij zeggen waar je terecht kunt.”
In juni was er een avond over reuma. Praten over beperkingen ligt heel gevoelig in onze doelgroepen. Over kanker praat je niet, je zegt dan: “Hij is overleden aan een infectie”, en als je zwaar dementerend bent, zegt de familie “Hij wordt een beetje vergeetachtig”. We zijn dan ook niet gestart met een voorlichtingsavond over kanker, maar over reuma, een veel neutraler onderwerp. Op die avond sprak ik trouwens als ervaringsdeskundige. Niet te serieus, maar met humor heb ik omschreven wat ik meemaak.“

“De problematiek waar Hindoestanen in Nederland mee te maken hebben, is in de loop der jaren wel veranderd. Veel Hindoestaanse Surinamers kwamen van het platteland naar wereldstad Den Haag. Dat was een cultuurschok en leverde veel spanningen op in de gezinnen. Vrouwenemancipatie, financiële problemen en jongeren gingen meer hun eigen gang dan in het thuisland gebruikelijk was. Tegenwoordig is het vooral de individualisering waar ik me zorgen over maak. We hebben minder tijd voor de familie en het individualisme voert de boventoon. Het familie systeem brokkelt af. Daar maak ik me wel zorgen over. De ouderen krijgen minder belangstelling van jongere familieleden en vereenzamen. Bij Eekta realiseren we ons dat de ouderen het moeilijk hebben. Daar moeten we op inspelen. We moeten ouderen meer aandacht geven. Vrijwilligers werven bijvoorbeeld die bij ouderen op huisbezoek gaan.”

“In april hadden we het Vele Kleuren Festival in de Uithof Op zo’n festival is er muziek, maar we besteden ook aandacht aan kunst, cultuur en informatie. We werken niet alleen voor een specifieke doelgroep. We organiseren voorlichtingsavonden voor de buurt over bijvoorbeeld suikerziekte en bloeddruk en dat combineren we dan met een gezonde maaltijd, want eten is een bindmiddel: je praat dan met elkaar. We willen de buurt ook actiever bij onze activiteiten betrekken. Eekta wil groeien naar een Buurthuis van de Toekomst.“