Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Moskee Anware Mustafa

RevA telt ongeveer 24.000 inwoners en een kwart daarvan is moslim. Het is dan ook niet vreemd dat ReVa 8 moskeeën telt. In de Anware Mustafa moskee van de Stichting Welzijn voor Moslims aan de Herschelstraat spreken we met de bestuursleden Sharief Mohamed en Ismael Evert Bhoda.

Sharief is op 14-jarige leeftijd vanuit Suriname naar Den Haag gekomen en woont 40 jaar in de stad. Als kleine jongen was hij al betrokken bij de moskee en nu zit hij in het bestuur. Ismael Evert Bhoda kwam in 1970 naar Nederland, had een koks-opleiding en coördineert nu o.a. de werkzaamheden in de keuken van de moskee.

Anware Mustafa is een Soennitische moskee. Je hebt in Nederland, binnen de islam, naast de Soennieten ook nog de Sji-ieten, de Alevi’s, de Ahmadi’s, de Soefies en de Salafisten. Maar de Soennieten vormen in Nederland de grootste groep . Sharief: ”Ja ook binnen de islam zijn er, net zoals bij het protestantisme en het katholicisme, afsplitsingen en verschillende stromingen. Niks menselijks is ons vreemd en – met een knipoog- wat dat betreft hebben we ons goed aangepast aan de Nederlandse tradities. Het gaat de meeste moslims echter niet om de onderlinge verschillen, maar om de overeenkomsten. Zeker de Soennieten van de Anware Mustafa Moskee zijn bijzonder ruimhartig en liberaal denkend.”

De moskee aan de Herschelstraat kent 500 gezinnen als vaste donateur. Dit werkt anders dan bij de collectes in een katholieke of christelijke gemeente. De Stichtingsleden van de moskee doneren substantiële bedragen. Bijvoorbeeld voor de marmeren bekleding van de wanden van het gebouw of voor de voorzieningen van ritueel reinigen. De moskee werkt met een jaarbegroting van ruim 50.000 euro en dat bedrag wordt moeiteloos gedoneerd. Het is zelfs zo dat tijdens het gebed op vrijdag
moskeeën uit andere delen van de stad of uit andere steden hier mogen collecteren .“Wij zelf hebben de financieel moeilijke tijden achter de rug en we weten hoe lastig het is, als je als moskee in financiële zorgen zit, of als je wilt uitbreiden en dat vanwege tekort aan geld niet mogelijk is. Wij helpen andere moskeeën graag.”

“We staan midden in de maatschappij, we nemen onze verantwoordelijkheid. Als er rellen zijn in de Schilderswijk doet onze Nederlandstalige imam een oproep tijdens zijn preek op vrijdag: “Ga er niet heen, neem geen deel aan die onlusten!” Wij werken tijdens dat soort hectische dagen nauw samen met het Haags stadsbestuur, net zoals een aantal andere moskeeën dat doet.

We willen dat onze leden midden in de maatschappij staan, mannen, vrouwen en jongeren. We houden symposia over vrouwenemancipatie, we organiseren bijlessen en huiswerkbegeleiding voor jongeren en ouderen. We hebben de beschikking over gediplomeerde NT-2 docenten. Een goede opleiding is het allerbelangrijkste voor jongeren. Wereldlijke kennis vergaren, naast het religieuze, dáár gaat het om. Zorgen dat je een goede maatschappelijke functie krijgt, want alleen op die manier kun je iets terugdoen voor de gemeenschap. Wij doen geen oproep aan ouders om hun kinderen naar islamitische scholen te sturen : de school is er niet om het kind de islam bij te brengen, daar zijn de ouders voor en de moskee. Het belang van het kind moet bepalend zijn voor de schoolkeuze.

Laatst hadden we hier 40 leerlingen van het Haganum. Zij hadden een uitwisselingsprogramma met een vo -school uit Italië. Ze volgden hier een dagprogramma en maakten kennis met de Islam en spraken over actuele zaken zoals radicalisering. Ook basisscholen komen naar onze moskee om kennis te maken met ons geloof. We hadden laatst een groep politieofficieren op bezoek die meer over de Islam wilden weten.

De solidariteit met andere moskeeën is groot. We leven mee met de mensen uit Syrië. Onze kledingactie voor Syrië is heel succesvol. Geld, kleding, schoenen. En we zijn solidair met moslims die op zoek zijn naar ruimte. De laatste drie dagen van de Ramadan komen inwoners van Siera Leone uit heel Europa naar onze moskee, 400 tot 500 personen. Ook moslims uit Nigeria die geen eigen moskee hebben, zijn hier welkom. Wij zorgen voor de ruimte om te bidden en om de maaltijden klaar te maken.

Hoe onze vereniging over tien jaar er uit ziet? We maken ons wel eens zorgen vanwege de vergrijzing, maar we zien toch vol vertrouwen de toekomst tegemoet, want we beschikken over een groep enthousiaste jongeren. Zij zijn onze toekomstige dragers. Misschien dat onze activiteiten dan wat kleinschaliger zijn, maar in 2025 bestaat de moskee zeker nog. ”