Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Gebrek aan bewonersorganisatie

Sinds 1 januari van dit jaar worden de wijken Regentessekwartier en Valkenboskwartier niet meer ondersteund door een bewonersorganisatie. Het is goed mogelijk dat dit voor u als bewoner een gemis is. Uw belangen worden daardoor niet meer behartigd op de wijze zoals u dat gewend was.
De Haagse lokale partij Groep de Mos /Ouderen Partij wil proberen daar verandering in aan te brengen. Als stadsdeelvoorzitter van stadsdeel Segbroek namens Groep de Mos / Ouderen Partij is Harry Zuidersma op zoek naar wijkvertegenwoordigers die samen met hem de grootste wijk binnen Segbroek weer een stem willen geven en met hem ervoor willen zorgen dat problemen die de wijk aangaan ook worden gehoord in de gemeenteraad.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harry Zuidersma via 06-49776658 of via segbroek@groepdemos.nl.

Foto: www.groepdemos.nl