Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

De complexe opdracht van de Dienst Leefbaarheid Segbroek

Gerard Lagerweij gaat over de staat van uw staat

Gerard Lagerweij woont in Honselersdijk, maar is een ‘echte’ Hagenaar: geboren in Moerwijk begon hij zijn technische opleiding aan de MTS aan de Leyweg. Hij werkt sinds 1976 bij de gemeente Den Haag, waarvan een groot aantal jaren bij het stadsdeelkantoor aan de Leyweg, op dezelfde plaats waar zijn vroeger de MTS stond. Sinds november 2014 is hij als seniormedewerker Leefbaarheid verbonden aan het Stadsdeelkantoor Segbroek.

Opgebroken wegen

“Als senior stadsdeel medewerker ga ik over veel zaken die te maken hebben met het beheer van de openbare ruimte zoals het onderhoud van de wegen en de opbreekvergunningen. Maar primair ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte niet bij mij, maar bij de verschillende beheerders.

Hoe regelen we bij het noodzakelijke onderhoud de omleidingen? Hoe zorgen we dat de hulpdiensten zoals politie, ambulance en brandweer de bewoners altijd kunnen bereiken? Dat vergt veel vooroverleg met de verschillende partijen, zoals politie, hulpdiensten en HTM. Voor de doorgaande wegen moeten de afspraken over de afsluitingen en verkeersomleidingen ook nog in een stedelijk overleg worden besproken voor afstemming met projecten elders in de stad.

De Beeklaan

Soms kun je het geplande werk pas na vertraging uitvoeren. Bij de Beeklaan bijvoorbeeld moeten allerlei aanpassingen komen om de veiligheid voor fietsers te waarborgen. Meteen nadat we met het werk begonnen constateerden we dat de rioolaansluitingen van de huizen aan het hoofdriool in erg slechte staat verkeerden. We hadden hier vooraf onderzoek naar verricht, maar de kwaliteit bleek slechter dan gedacht. Kijk, zo’n hoofdriool gaat wel 80 tot 120 jaar mee, maar nu nemen we de vernieuwing van dat 110 jaar oude hoofdriool mee in de werkzaamheden. Dat kost nu meer geld, maar is op termijn goedkoper. De planning is dat we voor maart 2016 de ene kant van de Beeklaan afronden. Na de CPC loop nemen we de andere kant van de Beeklaan ter hand. We dachten aanvankelijk het gehele werk in december 2015 te hebben geklaard.

De verkeersveiligheid op de Beeklaan liet echt te wensen over. Helaas kun je op deze doorgaande weg geen drempels plaatsen, zoals sommigen wel suggereren. Brandweerauto’s en ambulances gaan niet samen met drempels. We leggen op de Beeklaan duidelijke fietspaden aan en bij de 30-km zijstraten werken we met drempels en andere aanpassingen, zodat steeds duidelijk is wie voorrang heeft. De nieuwe bewonersbrief met de aangepaste planning komt er spoedig aan. ( N.B. dit interview vond plaats op 23 september).

Veiligheid

Bewoners klagen wel eens over de staat van hun straat, maar wij werken al 25 jaar met lagere budgetten. Veiligheid vinden we het belangrijkste criterium. Daar moet je altijd optimaal rekening mee houden, zowel bij het ontwerp als bij de evaluaties. Zo gaan we de Ovonde, hier bij de Weimarstraat en de Valkenboslaan versneld evalueren, omdat er inmiddels enkele (bijna) ongelukken hebben plaatsgevonden. Natuurlijk: veel heeft te maken met de gedragscomponent van de gebruikers, maar als we het als stadsdeel enigszins veiliger kunnen krijgen, kijken we daar naar.

Oracs

Probleemgedrag van de gebruikers geldt niet alleen in het verkeer, maar ook bij Oracs. In het beleid voor een schonere stad zullen over enige tijd overal in Den Haag Oracs staan. Maar als voor jouw deur een Orac staat en je hebt vrijwel dagelijks last van zwerfvuil, dan kan de gemeente dat niet tolereren. Dat bewoners daarover klagen, is terecht. We zoeken dan actief, samen met de medewerkers van het HWB, het Haags Werk Bedrijf, waar het vuil vandaan komt en we verhalen de kosten van het opruimen op de vervuilers. Laat duidelijk zijn: zwerfvuil bij Oracs, daar nemen wij als stad stelling tegen en we voeren dan een actiever beleid.

Fietsen

Ook pp het gebied van fietsen in de wijk voeren we een actiefr beleid. In de bijeenkomsten van de gebiedsprogramma’s bleek dat bewoners dat een belangrijk item vinden. We kunnen in ReVa , als de fietsen tenminste niet voor iemands deur komen en als het geen parkeerruimte kost, als stadsdeel veel meer ‘nietjes’ plaatsen. Ook zijn we dringend op zoek naar mogelijkheden om inpandige voorzieningen voor fietsen te realiseren. We bewijzen daarmee fietsers een dienst en gaan bovendien fietsendiefstal tegen.

Handhavingsteams

Voor de weesfietsen en de parkeerplaatsen voor fietsen zetten we handhavingsteams in. Voor ons stadsdeel hebben we de beschikking over 8 man. Zij zijn 60% van de tijd bezig met hondenpoep, met zwerfvuil en met parkeren. De andere 40% worden ze ingezet bij binnengekomen meldingen, bij zwerffietsen en bij verkeersgedrag bij wegonderhoud. Het is een kwestie van lange adem, maar het werk van die teams is effectief: als je bedenkt welk een enorm verschil er is tussen hondenpoep op straat 30 jaar geleden en nu. Dat verschil is enorm. Het is nog niet ideaal, maar we zijn er echt in geslaagd om een gedragsverandering tot stand te brengen.

ReVa

Laatst fietste ik samen met m’n vrouw een avondje door de wijk. Het viel ons op hoe gezellig het dan is op zo’n zomerse avond. Dit bezorgde ons echt een prettig gevoel!”