Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Reva Schoner en speelser

In gesprek met Hakim Ahbarouch.

13 speelplekken zijn er in Reva en op die speelplekken staan meer dan 78 speeltoestellen. Hakim Ahbarouch is daar sinds ruim een jaar verantwoordelijk voor. Daarnaast is hij ook de milieubeheerder van de wijk. In onze serie ‘Kennismaking met het Stadsdeelkantoor’, praten wij met hem over zijn werk en over zijn eigen geschiedenis.

“Ik ben in Den Haag geboren. Mijn ouders komen uit Noord-Marokko. Mijn vader werkte eerst in Spanje en nu 30 jaar geleden kwam hij naar Nederland om in het Westland te werken. Mijn moeder kwam later en het gezin verhuisde naar de Stortebekerstraat. We speelden vroeger altijd in onze eigen straat, niet te ver weg, want dat mocht niet van m’n ouders. Of er goed voor mij gezorgd is? Dat mag je wel zeggen ja, want ik heb vier oudere zussen en nog twee broers. Het was een warm gezin waar iedereen goed op elkaar paste”.
Hakim volgde de opleiding Bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool. Tijdens die opleiding werkte hij op het Stadhuis aan het Spui bij de beleidsafdeling ‘Openbare ruimte en Groen.’ “Ik heb daar ervaring en kennis opgedaan die ik gebruik in mijn huidige functie. Hoe vraag je budget aan voor het opknappen van een speelplek? Hoe moet je hier over rapporteren? Maar ook: wat is het beleid is en hoe komt dit tot stand.”

“De gemeente besteedt veel aandacht aan speelplekken, zeker in dichtbevolkte stadsgebieden. Hier ontmoeten ouders elkaar en dat is goed voor het onderlinge contact tussen buurtbewoners. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat kinderen spelen en bewegen. Zo voorkom je overgewicht en kunnen kinderen zich sociaal (door het spelen met andere kinderen) en motorisch (klimmen en klauteren) ontwikkelen.
De overheid heeft hier in de afgelopen jaren veel aandacht aan besteed en dit zie je terug in de ontwikkeling van speeltoestellen. Had je vroeger op een speelplein slechts schommels en wipkippen, tegenwoordig kun je het zo gek niet bedenken of het is er, van kabelbanen tot leuke klimcombinatietoestellen.”

De praktijk

Het speelplein aan de Karel Roosstraat is aan ‘verjonging’ toe. Samen met de bewoners heeft Hakim dit project opgepakt. “We spuiten het gehele gebiedje schoon, er komt nieuw kunstgras en een gevarieerd aanbod van speeltoestellen voor de allerkleinste.”
Of neem het Newtonplein. Op het eerste gezicht ziet dat er goed uit, maar een speeltoestel is versleten en een ander is verdwenen. Thomas, de vrijwilliger die jullie in de vorige Konkreet in het zonnetje zetten, gaat nu nog naar het Zuiderpark, vanwege de toestellen die daar staan. Hij vroeg me laatst of die ook niet op het Newtonplein konden komen. Samen met de werkgroep Newtonplein bekijken we die keus van Thomas en hebben we vier van die toestellen uitgezocht.”

Milieubeheerder

Als milieubeheerder is Hakim verantwoordelijk voor de ondergrondse vuilcontainers, de Oracs. Op een paar straten na staan deze Oracs in heel ReVa. Bijna 150 in totaal. Ze voorkomen zwerfafval en omdat er geen veegploeg achter de vuilniswagens nodig is, is het systeem ook nog goedkoper.

“Schoon is het doel”, zegt Hakim, “Oracs zorgen voor een schoner straatbeeld. Helaas gebeurt het nog te vaak dat bewoners ‘groot’ vuil naast de Oracs neerzetten. Dan volgen de klachten. Als onze toezichthouders iemand betrappen, volgt een fikse boete. Het is altijd een minderheid die voor overlast zorgt. Wat dat betreft kun je het goed vergelijken met hondenpoep. Het is niet de schuld van de honden, maar van enkele hondenbezitters. Of neem de weesfietsen. Je kunt je fiets op laten halen door het Grofvuil. Maar toch staan er in ons stadsdeel alweer 400 weesfietsen – naast de 900 die we vorig jaar hebben opgehaald.’’

Bijplaatsen van grofvuil bij de Oracs in plaats van wegbrengen of op laten halen (dat kan door te bellen met 14070) is vervelend. Sinds kort zijn er bewoners die een ondergrondse container adopteren. Je krijgt dan een sleutel en uitleg hoe je een verstopping op kunt lossen. Het werkt! Veel bewoners hebben zich aangemeld, maar hoe meer hoe beter. En voor zwerfvuil kunnen bewoners ‘knijpers’ en zakken krijgen op het stadsdeelkantoor. Die betrokkenheid van bewoners is gelukkig groot in onze wijk.”

Als jij ook een Orac in je straat wilt adopteren, meld je aan bij Hakim door een mail te sturen naar segbroek@denhaag.nl. Neem ook contact met hem op als je andere voorstellen hebt om je wijk schoner te krijgen of te houden.