Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel

In de week van 1 t/m 7 oktober organiseert de stichting Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD) in samenwerking met Burenhulpcentrales de activiteit ‘Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel’. Haagse burgers worden uitgenodigd om een oudere buurtgenoot een plek aan tafel aan te bieden, met als doel de contacten tussen burgers in hun directe omgeving te vergroten. Ouderen die het leuk vinden om tijdens een etentje kennis te maken met buurtgenoten zijn van harte welkom om zich aan te melden.

In 2014 is deze activiteit voor het eerst georganiseerd en er waren toen ruim 200 deelnemers. De vele reacties gaven aanleiding de activiteit te herhalen. Stichting BBD zorgt voor gratis vervoer. De activiteit wordt met veel enthousiasme ontvangen en veel bekende en minder bekende Hagenaars, zoals Wieteke van Dort, bieden een etentje aan. Iedereen die een etentje wil aanbieden, kan zich wenden tot de stichting BBD:

070 – 364 66 61 of email info@bbddenhaag.nl (met vermelding van naam en telefoonnummer). Ouderen die willen deelnemen, kunnen zich eveneens bij de BBD aanmelden. Meer informatie is te vinden op www.bbddenhaag.nl/thuisdiner.htm Deze activiteit maakt deel uit van de ‘Maand van de Vitaliteit’.