Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Ovonde Valkenboslaan/Weimarstraat: een vloeiende verkeersafwikkeling?

Tussen 20 april en 10 juli is op de kruising Valkenboslaan en Weimarstraat een wonderlijk en golvend verkeersplein aangelegd. Het plein kwam tot stand na een burgerinitiatief en is uitgewerkt met direct belanghebbenden en de gemeente Den Haag. De ‘oude’ kruising zonder stoplichten, ontstaan na de reconstructie van de Valkenboslaan zo’ n vijf jaar geleden, leverde veel gevaar en ook daadwerkelijk ongelukken op.

De redactie bezocht de Ovonde en sprak met een aantal gebruikers. “Leuk rondje zo!”, meldt een scootmobielrijder die de hele ronde even pakt. Als je een half uurtje vanaf het groene bankje van de zo genaamde ‘contradriehoek’ rondkijkt naar de verkeersstromen op de Ovonde valt op dat het ronddraaiend verkeer zich opvallend rustig afwikkelt. De snelheid van het autoverkeer is eruit en de fietsers kunnen sneller en veiliger de oversteek van de Weimarstraat naar de kleine Weimar en vice versa maken. Er is ook opvallend weinig wachtend verkeer. Veel fietsers steken hun hand uit als ze de Weimarstraat indraaien. Sommige fietsers rijden wat aarzelend door bij de kruisingen met het autoverkeer, maar dat kan onwennigheid zijn.

“Ik vertrouw het nog niet helemaal, dus ik doe voorzichtig”, zegt een wat oudere man. Maar zelfs de wat roekeloze fietsers die bijvoorbeeld tegen de richting in over het fietspad rijden, komen nauwelijks in gevaar. De auto ’s stoppen keurig. Bovendien kun je als fietser als het ware een beetje zwierend over het fietspad gaan. De oversteek vanuit de Weimarstraat op de hoek met de tabakswinkel is voor de fietser een beetje lastig, omdat je daar naar links moet opschuiven en tegelijk moe kijken of er geen auto meteen achter je rijdt. Kortom, de Ovonde is nog te kort in gebruik om het sein ‘veilig’ af te geven, maar het lijkt een succes te kunnen worden. Over de veiligheid van de rotonde merkt een montere wijkbewoonster op: “ Ach, ik heb daar eigenlijk niet zo’n mening over. Trouwens, ik rijd de rotonde nooit rond. Ik sla altijd wel ergens af, anders kom ik nergens.“

De wijkagente die we spraken bij de Ovonde gaf aan dat er geen ongelukken gebeurd zijn de eerste tien dagen en zij sprak van een overzichtelijk plein voor de politie. Mooi!
Het kijken naar die verkeersstromen levert vanwege het draaien en golven een wat psychedelisch effect op. Het coffeeshopbezoek in de Weimarstraat zou een daling kunnen gaan vertonen.