Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Het Sociale Wijkzorgteam ReVa

De gemeente Den Haag is verantwoordelijk voor ‘Zorg en Welzijn’ van haar burgers en heeft om dit te bereiken Sociale Wijkzorgteams in het leven geroepen. Nog vóór de zomer zijn er 24 van deze teams in de stad. Sinds 1 maart 2015 is Anne Hans de enthousiaste coördinator van de Sociale Wijkzorgteams in Segbroek. Anne: ”Er komen in Segbroek twee teams en het eerste, dat voor Regentes/Valkenbos en de Heesterbuurt is al gestart.”

Anne vormt een netwerk, legt contacten en geeft informatie, zodat er steeds zelfstandiger gewerkt kan worden. De Wijkzorgteams coördineren de hulp aan mensen boven de 18 jaar die met meerdere ernstige problemen te maken hebben en die de regie hier zelf over kwijt geraakt zijn.

Binnen een team zijn verschillende specialismen vertegenwoordigd. Anne:” In ieder geval werken vertegenwoordigers van gemeente en welzijns- en zorgorganisaties erin samen, dus iemand van maatschappelijk werk, de wijkverpleegkundige, iemand van Parnassia, Mee of Middin. ”

Hoe komt zo’n team te weten wie zorg nodig heeft? “Het melden verloopt via de gemeente. Dat gebeurt soms door professionele hulpverleners zoals bijvoorbeeld een huisarts. Bewoners die zelf hulp nodig hebben, kunnen naar een servicepunt XL in de wijk. Het Lindenkwadrant, in de 2de Braamstraat 6 is zo n meldpunt.”

Als je hulp nodig hebt bij de digitale dienstverlening kun je naar het reguliere servicepunt in de bibliotheek van Segbroek. Er komt binnenkort ook een servicepunt in de Regenvalk. Daarnaast kun je natuurlijk ook 14070 bellen of digitaal infomeren bij www.denhaag.nl/servicepuntsociaal. En als je bezorgd bent over je buren, kun je contact opnemen met het meldpunt via 0900-040 040 5.

Als iemand zich heeft aangemeld (of door anderen is aangemeld) volgt een gesprek waarin de hulpverlener vraagt naar de verlangens en de belemmeringen en hoe het zit met gezondheid en financiën. Vervolgens bespreekt het Wijkzorgteamteam (met toestemming van de cliënt en met waarborging van privacy) de hulpvraag en belicht die vanuit diverse invalshoeken. Er komt een plan van aanpak waarbij het team één hulpverlener aanwijst die de zaak regisseert en coördineert. Deze hulpverlener gaat terug naar de cliënt met de vragen: “Wat gaan we eraan doen? Wat kun je zelf? Wie heb je erbij nodig?”

Rondom de Sociale Wijkteams staan diverse organisaties in de wijk, de professionals, zoals huisartsen, politie, scholen of woningcorporaties die met toestemming van de cliënt ingeschakeld kunnen worden. Tenslotte zijn er dan nog de vrijwilligers, mantelzorgers of coaches die ook kunnen helpen bij het oplossen van de problemen.

Kortom, het wijkteam zorgt voor een plan van aanpak, zorgt via één contactpersoon dat de cliënt voor zover mogelijk zelf meehelpt aan de oplossing en schakelt de mensen en instanties in die nodig zijn om dit te realiseren. Anne:”Wat zou het mooi zijn als alle bewoners van ReVa, waar het goed mee gaat, om zich heen kijken en buurgenoten helpen die dat nodig hebben, al zijn het maar kleine dingen. Die uitdaging geef ik ook graag mee aan hulpverleners: Vraag mensen in de buurt van een cliënt of ze een bijdrage kunnen en willen leveren.”