Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Hans Kruiderink

Van particuliere hovenierswereld naar gemeentelijke groen

3460 bomen staan er in Reva, meer dan 200 verschillende soorten. Op het stadsdeelkantoor is senior stadsdeelmedewerker Hans Kruiderink verantwoordelijk voor het openbaar groen: de bomen, de plantsoenen, de pleinen en… het duingebied. Het gaat in al die gevallen om het dagelijkse onderhoud. Omnigroen doet het grote werk en de “mannen in de oranje jassen”, van het Haags Werkbedrijf doen in de straten het klein onderhoud.

Hans maakte 12 jaar geleden de overstap van de particuliere hovenierswereld naar het gemeentelijke groen, ofwel de overstap van één klant naar 60.000 klanten. Maar zodra er in ReVa iets verandert in het openbare groen, blijkt dat veel van die duizenden wijkbewoners zich nèt zo betrokken voelen bij het openbare groen als die ene particuliere klant.

“Zorgen dat de bewoners betrokken raken” is bij de afdeling Groen een belangrijk streven en toen Hans zijn werkgebied werd uitgebreid met het Westduinpark, zette hij meteen een vrijwilligersgroep op. Elke derde zondag van de maand, is een groot aantal gezinnen en een groot aantal geïnteresseerde ‘trekkers” aan het werk in de duinen.

Hans: “Een ander mooi “groen’-voorbeeld van de bewonersbetrokkenheid is ‘Het gras van de Buren’ aan het De Constant Rebecqueplein. Een van de belangrijkste initiatiefnemers. Rene Jansen, ontwierp samen met bewoners, Staedion en de gemeente een plan voor dit bijna ‘onmogelijke plein’ – en dat in een tijd dat participatie nog geen common sense was. Het is een ‘cultureel’ plein geworden met – nog even geduld- een groene uitstraling Het is dan ook terecht dat Joris Wijsmuller anderhalve maand geleden een Gouden Klinker kwam instraten.

Het aardige van het werken op een stadsdeelkantoor is dat je dicht bij de bewoners staat. De bewoners aan het Esperantoplein bijvoorbeeld hebben het de afgelopen jaren niet getroffen met al die bouwputten voor de deur. Toen bleek dat uit Laak een groot aantal wilgenboompjes ‘op puberleeftijd’ beschikbaar kwam, konden we de bewoners van het Esperantoplein blij maken door die boompjes juist op hun plein te plaatsen.

De Verademing is een verhaal apart. Het park is eigenlijk nooit goed uit de verf gekomen: niet als een goed resultaat wat betreft betrokkenheid en inspraak van de bewoners en ook niet als stadspark”. Daar zijn nu nieuwe plannen voor ontwikkeld, opnieuw samen met de bewoners. “We gaan binnenkort beginnen”, hoort iedereen al sinds jaar en dag, maar eindelijk, nog in 2015 gaat de schep in de grond: het park wordt groter, de toegankelijkheid vriendelijker, het groen zal meer een eenheid vormen en de kinderspeelplekken verhuizen naar boven”. We hopen dat het nu echt een park voor de bewoners zal worden.

De Verademing moet, natuurlijk met een heel andere sfeer, zoiets worden als het Koningsplein, “een ontmoetingsplek voor bewoners”. Het Koningsplein is een succesplein. En dan heb ik het zowel over het plein zelf, als over de actieve bewonersgroep. Het is er altijd druk, het is sfeervol, kinderen maken gebruik van de speelhoek en je kunt er rustig in het zonnetje een boek lezen. Een plein met Parijse allure. Nogmaals dankzij bewoners. Ik zag laatst dat ze ook allerlei bolgewassen hadden geplant. Fantastisch.

Het Stadsdeel ReVa is een dichtbevolkte wijk en juist omdat de wijk zo dichtbevolkt is, is de betrokkenheid bij het groen erg groot. Daar zijn we vanzelfsprekend enorm blij mee. En als we een boom moeten weghalen of iets aan het groen moeten veranderen, moet je dat goed en zorgvuldig communiceren via bewonersbrieven en stukken in de krant, en dan blijkt dat bewoners het dan snappen. Het gaat, behalve om de boom, ook vaak om de verandering waar mensen moeite mee hebben.

De betrokkenheid bij het groen in de wijk leidt ook vaak tot leuke bewonersinitiatieven. Boomspiegels en de geveltuintjes van anderhalve stoeptegel voorzien echt in een behoefte.. Ons stadsdeel springt daar op in en steunt die initiatieven. ReVa, het is door die bewonersbetrokkenheid een fantastische wijk om te werken.”