Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Zonnepanelen voor de wijk

Wel de lusten, niet de lasten!

De Groene Regentes is een initiatief van acht bewoners van het Regentessekwartier die de wijk willen vergroenen en verduurzamen. Onze droom is veel zonnepanelen op geschikte daken. Niet iedereen heeft een eigen dak en daarom hebben we een geschikt dak gezocht in de wijk waar we voor iedereen zonnepanelen kunnen plaatsen. Wat ons betreft liggen onze panelen in juni 2015 op de gemeentelijke sporthal aan de Gaslaan.

Als bewoners willen we graag dat energie duurzaam wordt opgewekt en dat we daar spaarzaam mee omgaan. Dat drijft ons om hiermee aan de slag te gaan. Wat ons betreft kan die ontwikkeling niet snel genoeg gaan. Een windmolen in de wijk is geen optie, maar zonnepanelen wel. Twee jaar geleden zijn we gaan rondkijken op Google en rondfietsen in de wijk. Het geschikte dak was snel gevonden. De sporthal aan de Gaslaan met zijn 1440 vierkante meter heeft een zonnig en nieuw dak. En er is ruimte voor maar liefst 400 panelen. De Gemeente is de eigenaar van dit dak en vindt ons burgerinitiatief zo interessant dat zij het dak graag beschikbaar stellen.

Vol gas vooruit

Zo heel eenvoudig bleek het niet te zijn. Gaandeweg stuitten wij op regels, voorschriften, financiële, juridische en technische aspecten die het allemaal lastig maken om een aantrekkelijk voorstel uit te werken. Het zogenaamde ‘postcoderoosmodel’ dat sinds 2014 door de overheid in het leven is geroepen om dit soort initiatieven mogelijk te maken, blijkt in de praktijk niet goed te werken. Dit motiveerde ons achten vooral om er nog steviger tegenaan te gaan en het plan te realiseren. We zochten contact met andere pioniers in Nederland, zoals het initiatief in de Vogelwijk in onze eigen stad.

Inmiddels zijn we een aantal stappen verder. In september organiseerden we een informatiebijeenkomst waar 60 belangstellenden kwamen. Sindsdien zijn er 120 mensen die belangstelling hebben om mee te doen. De coöperatie ‘Zon der Gaslaan’ is opgericht, offertes voor plaatsing zijn opgevraagd, de berekeningen zijn gemaakt. Vanaf 26 maart kunnen mensen inschrijven. We organiseren een inloopbijeenkomst in De Nieuwe Regentes. We kunnen vol gas vooruit en het plan realiseren.

Hoe het werkt

Iedereen in de wijk die geïnteresseerd is, kan meedoen door de eenmalige aanschaf van één of meer zogenaamde zonnepaneel aandelen. Die kosten € 375,– per stuk. Na inschrijving ben je lid van de coöperatie en krijg je jaarlijks een deel van de opbrengst van de zonnepanelen gestort op je rekening. We schatten in dat de investering in circa 13 jaar is terugverdiend. De zonnepanelen gaan ongeveer 25 jaar mee. Dus het is naast een goede investering voor de duurzaamheid in de wijk, ook financieel een prima keuze mee te doen, want nadat de investering is terugverdiend, leveren de panelen nog ruim 10 jaar stroom. Als je zelf panelen op je dak kunt leggen, heb je de investering sneller terugverdiend. Dat moet je zeker doen. Dit project is bedoeld voor mensen die de rompslomp niet willen, geen (geschikt) dak hebben, het gewoon leuk vinden of andere motieven hebben om onze wijk te helpen verduurzamen.

Mee doen?!

Iedereen in de buurt kan meedoen! De grens is de zogenaamde ‘postcoderoos’. Woont u één van de volgende postcodes : 2517, 2518, 2561, 2562, 2563, 2565, 2566, 2571, dan kunt u meedoen en profiteren van de energie die we samen gaan opwekken.

Meer informatie en inschrijven kan via www.groeneregentes.nl

Foto onderschrift :
De initiatiefnemers van Zon der Gaslaan, vlnr : Wim Schutten, Conny Voordendag, Bastiaan de Jong, Charlotte van Slagmaat, Guido Beauchez en Sonja van der Eijk.
Op de foto ontbreken : Jeroen Boon en Gerald van Es.