Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Rizlen Ebnoulfakir: een actieve jongerenambassadeur en wijkbewoner.

Precies om tien uur ‘s morgens ontmoeten Rizlen en ik elkaar op de drempel van lunchroom Lolapoloeza. Een bekende plek in de wijk voor ons beiden, zo blijkt al snel. Rizlen is een van de 18 Haagse Jongerenambassadeurs en zij werkt vanuit de wijk Reva. Zij komt uit een groot Nederlands/Marokkaans gezin, waar zij 24 jaar geleden als derde kind na een tweeling ter wereld kwam. Zij is vanaf haar eerste levensjaar bewoonster van de Kepplerstraat. Zij beschrijft haar directe woonomgeving als zeer divers ( Hollanders, Turken, Marokkanen, Surinamers enz.) en heel warm. Toen twee jaar geleden haar jongste broertje geboren werd, kreeg haar moeder hulp van diverse buren bij het koken en oppassen. Door het jaarlijkse straatfeest hebben de bewoners elkaar beter leren kennen en is de sfeer sterk verbeterd.

Rizlen karakteriseert zichzelf als rustig, flexibel en sociaal bewogen. Al op jonge leeftijd werd zij op een festival in de wijk gespot als jong ReVa talent. Zij herinnert zich heel scherp de dag dat zij in een kindergroep mee mocht op een excursie door diverse wijken om speeltuinen te testen en de maquette van de ideale speeltuin samen te stellen.

Later, rond 2007, op het 1001-nachten festival, trad zij op als verteller en zo zij werd zij door een jongerenwerker van Boog gespot als kandidaat voor het Jongerenambassadeurschap. “Ik was toen nog heel verlegen en toch deed ik het!”, zegt Rizlen. Het Haagse Jongeren Ambassadeursschap was net een jaar actief, maar het was een te ‘wit’ gezelschap. Haar sollicitatie werd een succes en sinds die tijd vervult zij haar rol als ambassadeur met verve.

De Haagse Jongerenambassadeurs brengen gevraagd en ongevraagd minimaal tien adviezen per jaar uit aan het gemeentebestuur. Rizlen hield zich onder meer bezig met een onderzoek naar de daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten voor jongeren in de diverse buurthuizen in de stad. Vaak bleken die helemaal niet uitgevoerd te worden en stonden jongeren regelmatig voor een dichte deur. Haar advies had gevolgen voor de gesubsidieerde activiteiten.
Op dit moment heeft zij de portefeuille integratie. Dat is een uitdagende, maar lastige klus. Zij probeert meer inhoud te geven aan de stadsbijeenkomst rond het uitreiken van het Nederlandse paspoort met name aan jongeren. Dit is nu een saaie bedoening en dat voor zo’ n belangrijk moment voor nieuwe Nederlanders!

Ook is zij bezig met een maatjesproject voor inburgerende jongeren met als voertaal Engels. Zij geniet na al die jaren nog volop van haar rol in deze club. De Jongerenambassadeurs komen elke donderdag bijeen en het is iedere keer weer een feest. Haar familie is heel trots op deze rol van Rizlen in de stad.
Daarnaast is Rizlen lid van de bewonersgroep Kepplerplein. Deze bewonersgroep heeft zich sterk gemaakt voor een leuke en veilige inrichting van het Kepplerplein. Komend voorjaar zijn de werkzaamheden afgerond en volgt er een pleinfeestje.