Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Jonker Frans de wijk in

Woonzorgcentrum en Buurthuis van de Toekomst Jonker Frans is zich steeds breder aan het oriënteren in de wijk. Zo werkt Jonker Frans al samen met de organisaties Welzijn, Parnassia, Middin en Anton Constandse om gezamenlijk activiteiten aan te bieden.. Cliënten van Middin zijn dan ook wekelijks aanwezig bij de spelletjesmiddagen, de bingo en de hobbyclub. En de bewoners van Jonker Frans sluiten zich graag aan bij het muziekcafé. Zo worden op natuurlijke wijze contacten gelegd tussen verschillende doelgroepen en
blijken er al spontaan vrijwilligers en maatjes te ontstaan!

Ook zijn er al vrijwilligers van de Stichting Anton Constandse actief; zij helpen wekelijks mee met een activiteit. Binnenkort starten we met een nieuw, gezamenlijk project.

OPROEP
In het kader van de cultuurparticipatie, daarmee bedoelen we enthousiaste wijkbewoners/’amateur’ kunstenaars die onze ouderen willen begeleiden op creatief gebied, zijn we nu nog op zoek naar mensen die dit op vrijwillige basis willen doen. Je kunt denken aan het begeleiden in tekenen, schilderen, mozaïeken, het werken aan een gezamenlijk kunstwerkje of aan het maken van fotoboeken, muziek, performance e.d. Zo kunnen er mooie interacties ontstaan.

Wij willen op deze wijze mensen in de wijk bij elkaar brengen als ‘creatief’ maatje. Zo hopen wij ook de kunstenaars in de wijk te stimuleren om hun creativiteit en inventiviteit aan te wenden dit met andere doelgroepen te delen.

Uiteraard staan wij open voor suggesties en wij hopen op positieve reacties van onze wijkgenoten! Voor vragen en aanmeldingen kunt u terecht bij de Coördinator Vrijwilligers: Milene.Boutkan@florence.nl of via de receptie van Jonker Frans: 754 11 11.