Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Bethel: een sociale en culturele broedplaats voor de buurt.

In de Thomas Schwenckestraat, het vriendelijke zijstraatje van de Copernicuslaan, bevindt zich het voormalige christelijke kerkgebouw Bethel. Ik kende het gebouw als trouwlocatie van de hoofdpersoon uit de Haagse roman ‘Vera’ van Jan Siebelink.

Het buurtproject Bethel wordt vanaf 2012 geleid door Klaas Bruins, diaconaal opbouwwerker in dienst van de organisatie Stek (voor Stad en Kerk ). Klaas heeft een achtergrond als cultureel werker en is ook theologisch geschoold. Na een aantal jaren als adviseur bij Stek heeft hij ervoor gekozen om via buurt- en kerkhuis Bethel weer met de voeten in de klei te gaan staan. Hij wil van Bethel een plaats maken waar allerlei sociale en culturele ideeën in praktijk gebracht kunnen worden.

Bethel wil er aan bij dragen dat mensen zich thuis voelen in de buurt en dat kan via allerlei losse en vaste activiteiten zoals de Buurtkoffie – Inloop , het internetcafé, het juridisch spreekuur, het verhalencafé en de maaltijden op dinsdag- en donderdagavond.
Er zijn activiteiten voor speciale doelgroepen zoals het vrouwencafé, de creaclub voor ouderen en de tieneravonden en kidstimemiddagen. Ook kerkgenootschappen zoals de Haagse Dominicus houden er regelmatig hun vieringen.

Als je iets praktisch wilt doen in de buurt of heb je een idee voor een nieuw initiatief of wil je als professional een activiteit aanbieden, meld je dan bij Klaas om te kijken wat past. Je kunt ook een ruimte huren en in geval van een klein budget kan er altijd gekeken worden naar mogelijkheden die voor beide partijen iets opleveren. Klaas ziet voor Bethel een rol in het verbeteren van de contacten tussen bewoners in een straat. Weer wat cement aanbrengen in de soms kille muren van de samenleving: hoe kan je op een simpele manier een buurtgenoot helpen? Via het organiseren van straatbijeenkomsten wil hij op het spoor komen van de mogelijkheden van mensen om elkaar te ontmoeten en waar nodig te helpen. Juist in een tijd van grote veranderingen in zorg en welzijn kan Bethel goed inspelen op de gaten die er vallen. Kwetsbare mensen die met psychische problemen worstelen, alleenstaanden en ouderen kunnen veel baat hebben bij juist dat beetje aandacht en hulp vanuit de buurt of straat.

Het gebouw is het afgelopen jaar flink opgeknapt: de grote zaal is prachtig geworden en dus een mooi podium voor culturele optredens. Maar ook de kleinere ruimtes zoals de huiskamer en de diverse gespreksruimtes ademen een plezierige open sfeer uit.
Kijk op de website www.betheldenhaag.nl of loop eens naar binnen op een dinsdagmiddag
tussen 2 en 4 of op donderdagen tussen 9.30 en 12 uur.