Bewoners van ReVa Groen en Duurzaam Cultuur, Sport en Religie Zorg, Hulp en Welzijn Veiligheid en Verkeer Wonen, Leren en Werken Gemeente en Politiek Geschiedenis van ReVa

Rijk in je Wijk organiseert ‘Een slimme senior’ in Segbroek en omstreken

Rijk in je Wijk, buurtnetwerk in Valkenboskwartier

Nelleke Cornelissen zette samen met Heleen Goddijn in Den Haag Rijk in je Wijk op, informele netwerken van buurtbewoners die elkaar leren kennen en samen dingen oppakken. Plezierige dingen, zoals eten, wandelen en uitgaan met elkaar. Als een van hen wel wat steun kan gebruiken, zijn ze er ook voor elkaar. Rijk in je Wijk organiseert op 10 september a.s. ‘Een slimme senior is op tijd op de toekomst voorbereid’.

Nelleke Cornelissen (66, bedrijfsadviseur en levensloopbaanplanner) woont al 18 jaar in de Fultonstraat. Ze was en is naast haar werk altijd bezig om projecten op te zetten om mensen met elkaar te verbinden. Ze sprak met Heleen Goddijn over haar droom: ‘In heel Den Haag netwerken realiseren van mensen die elkaar in de buurt leren kennen, die op een leuke manier nieuwsgierig naar elkaar zijn, aandacht aan elkaar willen geven en een beetje voor elkaar willen zorgen als dat nodig is’. Rond 2011 ging het Rijk in je Wijk-netwerk in het Valkenboskwartier van start. “Ik vind dat ik een hele aparte groep heb. Die zou ik echt niet meer willen missen. Je kunt het ideaal van een zo groot mogelijke diversiteit in je netwerk hebben, het werkt toch het beste als mensen een beetje bij elkaar aansluiten. Actieve en ondernemende mensen zijn van harte welkom. Het is niet zo dat Rijk in je Wijk alleen voor eenzame mensen is.”

Verschillend

In Den Haag zijn inmiddels 15 Rijk in je Wijk-netwerken actief. In het Valkenboskwartier is onlangs ook een netwerk van jonge moeders gestart. “Wat ik zelf erg leuk vind, is dat alle netwerken zo verschillend zijn.” zegt Nelleke. “Het ene netwerk heeft meer met groen, het andere meer met kunst en weer een ander is meer spiritueel bezig. Heleen en ik worden ook wel bij de andere netwerken uitgenodigd. Tussen de netwerken is er ook verbinding. Eenmaal per jaar doen we iets gezamenlijks. In december wordt dat een ruil- en deelfeest.”

Een slimme senior

Een bijzonder initiatief vanuit Rijk in je Wijk Segbroek en omstreken is ‘Een slimme senior is op tijd op de toekomst voorbereid’, voor mensen die hun toekomst, samen met anderen, in eigen hand willen nemen. Heleen Goddijn, Trudy van der Heijden en Nelleke starten dit netwerk dit jaar in Segbroek. Vragen die aan de orde komen, zijn: Hoe wil je wonen? Goede zorg, hoe regel je dat? Welke zorg is er precies in je buurt? Wilsbeschikking, hoe zit dat eigenlijk? Hoe houd je je leven zinvol? En verder wat men zelf inbrengt. Op 10 september is er ’s avonds een informatieavond in buurthuis De Bethel. Nelleke: “Het moet een interactieve en inspirerende avond worden. We hopen dan ook dat heel veel mensen zullen komen!’”